Viatges

 
Consulte els viatges de cada alt càrrec

Consulte el llistat dels viatges realitzats pels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms fora de la Comunitat Valenciana, ordenats per data, en ordre decreixent o per  departament. 

També pot consultar els viatges realitzats durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

Viatges

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona els viatges dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.d) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 35.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa1111 i dccaa1212 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 3 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

14/06/2021

Assistència Conferència en Defensa de la Recuperació del Dret Civil Valencià

Costs
 • Manutenció
  30,00 €
 • Transport
  250,00 €
 • Total 280,00 €

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

13/06/2021 - 15/06/2021

Conferència en Defensa de la Recuperació del Dret Civil Valencià al Congrés dels Diputats.

Acompanyant/s
 • Cap de Premsa.
Costs
 • Allotjament
  109,00 €
 • Manutenció
  90,00 €
 • Transport
  276,00 €
 • Total 475,00 €

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

17/05/2021 - 19/05/2021

Reunió amb el secretari d'Estat de Memoria Democràtica i reunió amb el secretari d'Estat de l'Agenda 2030. Madrid.

Acompanyant/s
 • Director del Gabinet i Cap de Premsa.
Costs
 • Allotjament
  158,00 €
 • Manutenció
  36,00 €
 • Transport
  431,00 €
 • Total 625,00 €

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

17/05/2021

MADRID-Compareixença davant del Senat: Ponència sobre transformació digital de les administracions publiques.

Costs
 • Manutenció
  8,00 €
 • Transport
  128,85 €
 • Total 136,85 €

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

15/04/2021

MADRID-Reunió amb el DG de Gobernanza Pública

Acompanyant/s
 • Mª Jesús Pérez Galant-DG de Participació (despeses en la DG Participació)
Costs
 • Manutenció
  18,20 €
 • Transport
  124,23 €
 • Total 142,43 €

Directora General de Participació Ciutadana

15/04/2021

Reunió amb el Director General de Governança Publica del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública

Acompanyant/s
 • Andrés Gomis Fons
Costs
 • Manutenció
  15,70 €
 • Transport
  160,74 €
 • Total 176,44 €

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

05/11/2020 - 14/04/2021

No s'ha realitzat cap viatge fora de la Comunitat Valenciana

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

28/05/2020 - 04/11/2020

No s'ha realitzat cap de viatge fora de la comunitat autónoma

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

29/02/2020 - 27/05/2020

No s'ha realitzat cap viatge fora de la comunitat autònoma

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

28/02/2020

MADRID-Assistència al curs "Comunicación clara en la administración, ¿cómo mejorar la atención ciudadana?"

Costs
 • Manutenció
  19,00 €
 • Transport
  118,20 €
 • Total 137,20 €

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

26/02/2020

MADRID-Assistència a la "Comisión Sectorial del Foro de Gobierno Abierto"

Costs
 • Manutenció
  10,00 €
 • Transport
  137,10 €
 • Total 147,10 €

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

20/02/2020 - 21/02/2020

XIII TROBADA COMUNITATS AUTONÒMIQUES I COOPERACIÓ A BILBAO

Costs
 • Allotjament
  60,00 €
 • Manutenció
  15,00 €
 • Transport
  370,00 €
 • Total 445,00 €

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

18/01/2020 - 20/01/2020

Assistència a la presentació a l'Ajuntament de París de les falleres majors del CEVEX-París.

Acompanyant/s
 • Directora General Participació Ciutadana (ací no consten les despeses de la DG)
Costs
 • Allotjament
  370,00 €
 • Manutenció
  61,00 €
 • Transport
  367,00 €
 • Total 798,00 €

Directora General de Participació Ciutadana

18/01/2020 - 20/01/2020

Presentació en l'Ajuntament de París de les Falleres Majors 2020 de la Casa Regional Valenciana en París.

Acompanyant/s
 • Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática
Costs
 • Allotjament
  175,66 €
 • Manutenció
  105,41 €
 • Transport
  387,33 €
 • Total 668,40 €

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

13/01/2020

Assistència a la presa de possessió de varios alts càrrecs del Govern Central.

Acompanyant/s
 • Director del Gabinet
Costs
 • Manutenció
  23,00 €
 • Transport
  307,00 €
 • Total 330,00 €

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

05/11/2019

Viatge a Barcelona per assistir al lliurament de premis de Corresponsables, en els quals estava nominada la Generalitat Valenciana.

Costs
 • Manutenció
  14,95 €
 • Transport
  84,50 €
 • Total 99,45 €

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

31/10/2019

Jornades Consell de Cooperació - entrevista grup de treball - Madrid

Acompanyant/s
 • Lourdes Sandhis Domingo - Subdirectora General de Cooperación
Costs
 • Manutenció
  16,00 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 133,00 €

Directora General de Participació Ciutadana

16/10/2019 - 18/10/2019

Assistència a la 8a Conferència Xarxa Autonòmica de Participació Ciutadana a Vitòria-Gasteiz

Acompanyant/s
 • Secretario Autonómico de Participación y Transparencia
 • Jefa del Servicio de Participación de la Ciudadanía y de la Sociedad Civil
Costs
 • Allotjament
  184,67 €
 • Manutenció
  21,50 €
 • Transport
  352,74 €
 • Total 558,91 €

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

07/10/2019 - 08/10/2019

Assistència al Seminari sobre Prevenció i Lluita contra el Frau, organitzat per Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat

Costs
 • Allotjament
  135,90 €
 • Manutenció
  10,98 €
 • Transport
  148,80 €
 • Total 295,68 €

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

05/10/2019 - 06/10/2019

Participació en les XX Jornades El Maquis en Santa Cruz de Moya.

Costs
 • Transport
  78,66 €
 • Total 78,66 €

Directora General de Participació Ciutadana

10/09/2019

Acte hissat de bandera en la Fira de folklore i gastronomía - CEVEX Valladolid (Casa de la Comunitat Valenciana en Valladolid)

Costs
 • Manutenció
  3,90 €
 • Transport
  157,70 €
 • Total 161,60 €

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

18/07/2019 - 25/02/2020

No ha realtzat cap viatge fora de la Comunitat Valenciana

info