Viatges

 
Consulte els viatges de cada alt càrrec

Llistat de viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana fets pels alts càrrecs del Consell i els seus organismes autònoms en l'exercici de la seua funció, indicant data, destinació, transport, acompanyants i despeses. La relació de viatges dels anteriors governs està disponible en fulls de càlcul, agrupats per legislatures: IX Legislatura (juny 2015 - juny 2019) (descarregar ODS) | X Legislatura (juny 2019 - juliol 2023) (descarregar .xlsx).

 
 
 

President de la Generalitat Valenciana

10/07/2024

Consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

09/07/2024 - 10/07/2024

Director general de Política Agrària Comuna (PAC)

03/07/2024

Conseller de Sanitat

02/07/2024 - 03/07/2024

Director general de Ciència i Investigació

01/07/2024

Director general de Transports i Logística

01/07/2024 - 02/07/2024

Director general de Simplificació Administrativa

26/06/2024 - 28/06/2024

Directora general de Justícia

20/06/2024 - 21/06/2024

Secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum

20/06/2024

Secretari autonòmic d'Hisenda i Finançament

19/06/2024 - 20/06/2024

Directora general de Farmàcia

19/06/2024 - 20/06/2024

Directora general de Planificació i Serveis, de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

19/06/2024 - 22/06/2024

Secretària autonòmica de Cultura i Esport

18/06/2024 - 20/05/2024

Directora General de Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes

18/06/2024 - 23/06/2024

Director general de Ciència i Investigació

18/06/2024 - 19/06/2024

Secretari autonòmic de Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes

18/06/2024 - 20/06/2024

Secretari autonòmic d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

18/06/2024

Director general de Política Agrària Comuna (PAC)

18/06/2024

Secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum

17/06/2024 - 18/06/2024

Consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

13/06/2024 - 14/06/2024

Director general de Pesca

13/06/2024

Directora General de Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes

13/06/2024 - 14/06/2024

Secretari autonòmic de Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes

13/06/2024 - 14/06/2024

Secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori

12/06/2024 - 13/06/2024

Director general de Qualitat i Educació Ambiental

12/06/2024 - 13/06/2024

Director general de Transparència i Participació

12/06/2024

Viatges

 

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona els viatges dels alts càrrecs
Data d'actualitzaciódel text: octubre 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 15.5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 35.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa1111 i dccaa1212 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 3 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional