Viatges

 
Consulte els viatges de cada alt càrrec

Llistat de viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana fets pels alts càrrecs del Consell i els seus organismes autònoms en l'exercici de la seua funció, indicant data, destinació, transport, acompanyants i despeses. La relació de viatges dels anteriors governs està disponible en fulls de càlcul, agrupats per legislatures: IX Legislatura (juny 2015 - juny 2019) (descarregar ODS) | X Legislatura (juny 2019 - juliol 2023) (descarregar .xlsx).

 
 
 

Directora general de Justícia

20/06/2024 - 21/06/2024

Secretari autonòmic de Seguretat i Emergències

24/04/2024

Consellera de Justícia i Interior

10/04/2024 - 11/04/2024

Secretari autonòmic de Seguretat i Emergències

09/04/2024 - 10/04/2024

Directora general de Justícia

20/03/2024 - 21/03/2024

Directora general de Justícia

01/03/2024

Consellera de Justícia i Interior

29/02/2024 - 01/03/2024

Secretari autonòmic d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia.

13/02/2024

Directora general de Justícia

20/11/2023 - 22/11/2023

Viatges

 

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona els viatges dels alts càrrecs
Data d'actualitzaciódel text: octubre 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 15.5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 35.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa1111 i dccaa1212 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 3 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional