Viatges

Cercador de viatges

Viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana fets pels alts càrrecs del Consell i els seus organismes autònoms en l'exercici de la seua funció en l'actual legislatura, a partir del 07-07-2023. Els viatges dels anteriors Consells estan disponibles en fulls de càlcul:

 Per a cada viatge s'indica data, destinació, transport, acompanyants i despeses. La destinació del viatge està publicada a partir de maig de 2023, quan entra en vigor la Llei 1/2022. El mitjà de transport i el nombre d'acompanyants s'indiquen a partir de setembre de 2017, quan entrà en vigor el Decret 105/2017.

 

Assistència a l'Edtech Congres. GTTA i GTFP.

Titular: SONIA AMELIA SANCHO DE VICENTE
Càrrec: Directora general de Personal Docente
Data inicial: 10/04/2024
Data final: 11/04/2024
Acompanyants:

Subdirector General de Provisión de Personal Docente.

Subdirectora General de Formación del Profesorado.

Jefa del Servició de Planificación y Gestión de la formación Permanente del Profesorado.

Actes associats:

Assistència a l'Edtech Congres. GTTA i GTFP.

DESTÍ

País Província Municipi Ubicació
Espanya Barcelona Barcelona Universitat Pompeu Frabra

DESPESES del viatge

Tipus de despesa Concepte Transport
Cost
Allotjament Allotjament una nit. 72,00 €
Manutenció Despeses sopar dia 10 d'abril i dinar dia 11 d'abril. 45,00 €
Altres Taxa turística. 24,00 €
Transport Despeses trasllado de l'Estació a l'allotjament i al Congrés. Taxi / VTC 49,00 €
Transport Trajecte Estació Joaquín Sorolla, València a Estació Sants, Barcelona. Tren 63,00 €
Registre 0 de 0

Pie cercador Viatges

 

 


Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona els viatges dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2023
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 15.5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 35.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa1111 i dccaa1212 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 3 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional