Viatges

Cercador de viatges

Viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana fets pels alts càrrecs del Consell i els seus organismes autònoms en l'exercici de la seua funció en l'actual legislatura, a partir del 07-07-2023. Els viatges dels anteriors Consells estan disponibles en fulls de càlcul:

 Per a cada viatge s'indica data, destinació, transport, acompanyants i despeses. La destinació del viatge està publicada a partir de maig de 2023, quan entra en vigor la Llei 1/2022. El mitjà de transport i el nombre d'acompanyants s'indiquen a partir de setembre de 2017, quan entrà en vigor el Decret 105/2017.

Aviso temporal agenda

La informació està en procés d'adaptació després de la recent modificació de l'estructura organitzativa del Consell. Disculpen les molèsties.

 

Congrés "Languages lanean. Reptes de la gestió lingüística en l'activitat econòmica.

Titular: IGNACIO MARTINEZ ARRUE
Càrrec: Director general d'Ordenació Educativa i Política Lingüística
Data inicial: 18/01/2024
Data final: 19/01/2024
Acompanyants:

Subdirector general de Política Lingüística

Actes associats:

Congrés "Languages lanean. Reptes de la gestió lingüística en l'activitat econòmica

DESTÍ

País Província Municipi Ubicació
Espanya Bizkaia Bilbao Bilbao

DESPESES del viatge

Tipus de despesa Concepte Transport
Cost
Manutenció Congrés "Languages lanean. Reptes de la gestió lingüística en l'activitat econòmica 17,00 €
Manutenció Congrés "Languages lanean. Reptes de la gestió lingüística en l'activitat econòmica 16,00 €
Manutenció Congrés "Languages lanean. Reptes de la gestió lingüística en l'activitat econòmica 2,00 €
Manutenció Congrés "Languages lanean. Reptes de la gestió lingüística en l'activitat econòmica 9,00 €
Transport Congrés "Languages lanean. Reptes de la gestió lingüística en l'activitat econòmica. Vuelos 586,00 €
Transport Congrés "Languages lanean. Reptes de la gestió lingüística en l'activitat econòmica Taxi / VTC 28,00 €
Transport Congrés "Languages lanean. Reptes de la gestió lingüística en l'activitat econòmica Taxi / VTC 27,00 €
Registre 0 de 0

Pie cercador Viatges

 

 


Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona els viatges dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2023
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 15.5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 35.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa1111 i dccaa1212 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 3 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional