Viatges

Cercador de viatges

Viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana fets pels alts càrrecs del Consell i els seus organismes autònoms en l'exercici de la seua funció en l'actual legislatura, a partir del 07-07-2023. Els viatges dels anteriors Consells estan disponibles en fulls de càlcul:

 Per a cada viatge s'indica data, destinació, transport, acompanyants i despeses. La destinació del viatge està publicada a partir de maig de 2023, quan entra en vigor la Llei 1/2022. El mitjà de transport i el nombre d'acompanyants s'indiquen a partir de setembre de 2017, quan entrà en vigor el Decret 105/2017.

Aviso temporal agenda

La informació està en procés d'adaptació després de la recent modificació de l'estructura organitzativa del Consell. Disculpen les molèsties.

 

Reunió amb la Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les

Titular: FRANCISCO ORTEGA ALBERO
Càrrec: Director general de Simplificació Administrativa
Data inicial: 10/01/2024
Data final: 12/01/2024
Actes associats:

Reunió amb el cap d'Unitat per a PYMES a Brussel·les

Reunió amb la Consellera de Funció Pública en la Representació Permanent d'Espanya davant la UE

Reunió amb la directora de Societat Digital, Confiança i Ciberseguretat a Brussel·les

Reunió amb la directora per a Facilitadors Digitals i Innovació a Brussel·les

Reunió amb la Cap d'Unitat per a la Interoperabilitat i Govern Digital a Brussel·les

Visita oficina de la Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les

DESTÍ

País Ubicació
Bèlgica Bruselas

DESPESES del viatge

Tipus de despesa Concepte Transport
Cost
Allotjament Gasto allotjament en hotel Vuelos 299,00 €
Manutenció Despesa en restauració 19,00 €
Manutenció Despesa en restauració 62,00 €
Transport Despesa transport en avió Vuelos 285,00 €
Registre 0 de 0

Pie cercador Viatges

 

 


Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona els viatges dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2023
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 15.5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 35.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa1111 i dccaa1212 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 3 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional