Visualització de contingut web

Unitats de Transparència

Regulades en la Disposició Addicional Novena de la Llei 2/2015, de 2 d'abril i en l'art. 67 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, que establix que cada departament del Consell i cada entitat del sector públic instrumental atribuirà, en el seu respectiu àmbit, a una unitat específica les funcions relatives a transparència i accés a la informació publica.

Les entitats del sector públic instrumental actuaran davall la coordinació de la unitat de transparència pertanyent al departament del Consell o ens de què depenguen o estiguen vinculades.

Les unitats de transparència tenen les següents funcions:

  • Coordinar les actuacions en matèria de transparència en l'àmbit de cada departament del Consell i el seu sector públic instrumental.
  • Col·laborar amb el centre directiu competent en matèria de transparència i vetlar per el compliment de les obligacions de transparència.
  • Demanar, difondre i supervisar la informació necessària per a complir a les obligacions de publicitat activa.
  • Portar el control de totes les sol·licituds d'accés a la informació rebudes, tramitades i resoltes, i comunicar la dita informació al centre directiu competent en matèria de transparència.
  • Coordinar les actuacions que es realitzen en matèria de dades oberts i reutilització de la informació.
  • Totes aquelles que siguen necessàries per a assegurar una correcta aplicació de les disposicions en matèria de transparència.

 

DEPARTAMENT UNITAT RESPONSABLE TELÈFON CONTACTE DIRECCIÓ
Presidència Sotssecretaria 963131067 subsec_presidencia_utransp@gva.es Pl. Manises, S/N. 46003. València
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Sotssecretaria   subsecretaria_vicipi@gva.es C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3. 46018. València
Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Secretaria General Administrativa   scstm@gva.es Plaça del Carme,4 . 46003. València
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Secretaria General Administrativa   sga_chap@gva.es C/ Palau, 14. 46003. València
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Secretaria General Administrativa 961209142 srrhh_gadva@gva.es C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 4. 46018. València
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Secretaria General Administrativa 961970402 transparencia_ceicd@gva.es Av. Campanar, 32. 46015. València
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Secretaria General Administrativa 961928106 transparencia_san@gva.es C/ Misser Mascó, 31-33. 46010. València
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Sotssecretaria
Servei de Modernització i Simplificació Administrativa
  subsecretaria_economia@gva.es C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2. 46018. València
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Servei d'Organització i Técniques de Gestió 961247380 subsecretaria_amcd_ip@gva.es C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edif. BO. 46018. València
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Secretaria General Administrativa
Servei d'Organització i Tècniques de Gestió
961208129 organizacion_sga@gva.es C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Sotssecretaria 961970389 transparenca_innov@gva.es Av. Campanar,32. 46015. València
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Sotssecretaria 961922287 subsecretaria_transparencia@gva.es Passeig de l'Albereda, 16. 46010. València

 

Unitats de transparència dels organismes autònoms de la Generalitat

ORGANISME UNITAT RESPONSABLE TELÈFON CONTACTE DIRECCIÓ
Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV) Gerència 961922507 info@iseacv.es C/ Pintor Generaro Lahuerta, 25. 46010. València
Agència Valenciana de Seguretat i Respòsta a les Emergències (AVSRE) Subdirecció 962759016 subdg_emergen@112cv.gva.es Av. Camp del Túria, 66.  46183. L'Eliana
Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove (IVAJ. GVA Jove) Servei de Personal i Assumptes Generals 963108537   C/ Hospital, 11. 46001. València
LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació Subdirecció General Planificació i Coordinació 963869051 labora_coordinacio@gva.es Av. Navarro Reverter, 2. 46004. València
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) Secretaria General 963424477 secretaria.invassat@gva.es C/ València, 32. 46100. Burjassot
Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) Secretaria jurídica administrativa 963424000 secretaria_ivia@gva.es Carretera CV-315, Km. 10,7. 46113. Moncada
Institut Cartogràfic Valencià (ICV) Gerència 961208687 responde_icv@gva.es C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. Planta 1. 46018. València
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) Subdirecció General 961247121
961247124
avfga_valencia@gva.es C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. B0. P1. 46018. València
Agència Tributaria Valenciana (ATV) Subdirecció General 961271146 sgivat@gva.es C/ Gregorio Gea, 14. 46009. València
Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) Secretaria General 963189771 atmv@gva.es Plaça de Tetuán, 10. 1ª.  46003. València