Visualització de contingut web

Unió Europea

INFORMACIÓ SOBRE EL BREXIT

 

 

Font: Oficina Europe Direct Comunitat Valenciana
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: agost 2019

Fonament: acció 1.1.14 del I Plan biennal de transparència 2019-2021

 

INFORMES D'EXECUCIÓ DELS PROGRAMES OPERATIUS

 

Font: òrgan competent en fons europeus
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgines web externes
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: febrer 2020
Fonament: acció 1.2.21 del I Plan biennal de transparència 2019-2021

 

XARXA DE COMUNICACIÓ GRECOM-GV, GRUP DE RESPONSABLES DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT

 

La Generalitat Valenciana, en l'àmbit de la comunicació i informació dels fons estructurals de la Unió Europea, compta amb la seua pròpia xarxa de comunicació, anomenada GRECOM-GV, Grup de Responsables de Comunicació de la Generalitat Valenciana, des del període de programació 2007-2013. 

 

D'ella formen part tots els òrgans gestors que participen en els programes operatius FEDER, Fons Europeu de Desenvolupament Regional, i FSE, Fons Social Europeu, cofinançats per la Unió Europea en la Comunitat Valenciana. Aquesta xarxa de comunicació, vigent en el període de programació 2014-2020, permet mantindre la coordinació i l'intercanvi d'informació constant en el camp del desenvolupament de l'estratègia de comunicació en l'àmbit regional.

 

La xarxa es reuneix almenys anualment per a la coordinació de les tasques de comunicació i informació, sent a més el canal de difusió utilitzat per a donar a conéixer els resultats associats als processos d'avaluació desenvolupats. Es manté així com el principal fòrum regional per al debat de dubtes i suggeriments sobre l'execució de les actuacions de comunicació i els seus indicadors i sobre la presentació i comunicació de bones pràctiques.

 

 

Alerta Europa, butlletí d'informació sobre les principals novetats adoptades o en procés d'adopció de la Unió Europea.

 

Font: òrgan competent en fons europeus
Data d'actualització: juliol 2021
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2019
Fonament: acció 1.2.21 del I Plan biennal de transparència 2019-2021