Visualització de contingut web

Unió Europea

 

 

 

EUROPE DIRECT COMUNITAT VALENCIANA

És membre de la xarxa Europe Direct a Espanya, la qual, al seu torn, forma part d'una família de centres a Europa. Aquests centres fan que Europa siga accessible per a les persones al seu país i permeten la seua participació en debats sobre el futur de la UE. 

  • Publicacions pròpies sobre temàtica de la Unió.
  • Una resposta immediata a preguntes generals relacionades amb la UE.
  • Indicació de les millors fonts d'informació o assessorament i dades de contacte.
  • Informació sobre els seus drets i oportunitats com ciudadan@ de la UE i com exercir-los.
  • Ajuda amb la navegació web en pàgines oficials de la Unió Europea.
  • Organització i participació en activitats i esdeveniments sobre la Unió Europea. Subscripció

 

ALERTA EUROPA- Butlletí d'informació sobre les principals novetats adoptades o en procés d'adopció de la Unió Europea

 

Font: Oficina Europe Direct Comunitat Valenciana
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa
Periodicitat:---
Data de creació: novembre 2021
Fonament: acció 6.2.85 del I Pla biennal de transparència 2019-2021

 

 

XARXA DE COMUNICACIÓ GRECOM-GV, GRUP DE RESPONSABLES DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT

La Generalitat Valenciana, en l'àmbit de la comunicació i informació dels fons estructurals de la Unió Europea, compta amb la seua pròpia xarxa de comunicació, denominada GRECOM-GV, Grup de Responsables de Comunicació de la Generalitat Valenciana, des del període de programació 2007-2013 que després va continuar en el període de programació 2014-2020.

D'ella formen part tots els òrgans gestors que participen en els programes FEDER, Fons Europeu de Desenvolupament Regional, i FSE+, Fons Social Europeu Plus, en el període de programació 2021-2027, cofinançats per la Unió Europea en la Comunitat Valenciana. Aquesta xarxa de comunicació permet mantindre la coordinació i l'intercanvi d'informació constant en el camp del desenvolupament de les mesures de comunicació i visibilitat per a informar la ciutadania dels projectes cofinançats.

La xarxa es reuneix almenys una vegada a l'any per a la coordinació de les tasques de comunicació i visibilitat, sent a més el canal de difusió utilitzat per a donar a conéixer els resultats associats als processos d'avaluació desenvolupats. Es manté així com el principal fòrum regional en la Comunitat Valenciana per al debat de dubtes i suggeriments sobre l'execució de les actuacions de comunicació i els seus indicadors i sobre la presentació i comunicació dels millors projectes.

Actes de les reunions celebrades (format PDF):

 

Font: òrgan competent en fons europeus
Data d'actualització: juny 2023
Periodicitat: ---
Data de creació: octubre 2019
Fonament: acció 1.2.21 del I Pla biennal de transparència 2019-2021

 

 

INFORMES D'EXECUCIÓ DELS PROGRAMES OPERATIUS

Font: òrgan competent en fons europeus
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgines web externes
Periodicitat: ---
Data de creació: febrer 2020
Fonament: acció 1.2.21 del I Pla biennal de transparència 2019-2021

 

 

INFORMACIÓ SOBRE EL BREXIT

 

Font: Oficina Europe Direct Comunitat Valenciana
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa
Periodicitat:---
Data de creació: agost 2019
Fonament: acció 1.1.14 del I Pla biennal de transparència 2019-2021