Visualització de contingut web

Unió Europea

EUROPE DIRECT COMUNITAT VALENCIANA

És membre de la xarxa Europe Direct a Espanya, la qual, al seu torn, forma part d'una família de centres a Europa. Aquests centres fan que Europa siga accessible per a les persones al seu país i permeten la seua participació en debats sobre el futur de la UE. 

• Publicacions pròpies sobre temàtica de la Unió.
• Una resposta immediata a preguntes generals relacionades amb la UE.
• Indicació de les millors fonts d'informació o assessorament i dades de contacte.
• Informació sobre els seus drets i oportunitats com ciudadan@ de la UE i com exercir-los.
• Ajuda amb la navegació web en pàgines oficials de la Unió Europea.
• Organització i participació en activitats i esdeveniments sobre la Unió Europea. Subscripció
 

Font: Oficina Europe Direct Comunitat Valenciana
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa
Periodicitat:---
Data de creació: novembre 2021
Fonament: acció 6.2.85 del I Pla biennal de transparència 2019-2021

ALERTA EUROPA- Butlletí d'informació sobre les principals novetats adoptades o en procés d'adopció de la Unió Europea

INFORMACIÓ SOBRE EL BREXIT

 

Font: Oficina Europe Direct Comunitat Valenciana
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa
Periodicitat:---
Data de creació: agost 2019
Fonament: acció 1.1.14 del I Pla biennal de transparència 2019-2021

INFORMES D'EXECUCIÓ DELS PROGRAMES OPERATIUS

 

Font: òrgan competent en fons europeus
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgines web externes
Periodicitat: ---
Data de creació: febrer 2020
Fonament: acció 1.2.21 del I Pla biennal de transparència 2019-2021

XARXA DE COMUNICACIÓ GRECOM-GV, GRUP DE RESPONSABLES DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT

 

La Generalitat Valenciana, en l'àmbit de la comunicació i informació dels fons estructurals de la Unió Europea, compta amb la seua pròpia xarxa de comunicació, anomenada GRECOM-GV, Grup de Responsables de Comunicació de la Generalitat Valenciana, des del període de programació 2007-2013. 

 

D'ella formen part tots els òrgans gestors que participen en els programes operatius FEDER, Fons Europeu de Desenvolupament Regional, i FSE, Fons Social Europeu, cofinançats per la Unió Europea en la Comunitat Valenciana. Aquesta xarxa de comunicació, vigent en el període de programació 2014-2020, permet mantindre la coordinació i l'intercanvi d'informació constant en el camp del desenvolupament de l'estratègia de comunicació en l'àmbit regional.

 

La xarxa es reuneix almenys anualment per a la coordinació de les tasques de comunicació i informació, sent a més el canal de difusió utilitzat per a donar a conéixer els resultats associats als processos d'avaluació desenvolupats. Es manté així com el principal fòrum regional per al debat de dubtes i suggeriments sobre l'execució de les actuacions de comunicació i els seus indicadors i sobre la presentació i comunicació de bones pràctiques.

 

 

Font: òrgan competent en fons europeus
Data d'actualització: agost 2022
Periodicitat: ---
Data de creació: octubre 2019
Fonament: acció 1.2.21 del I Pla biennal de transparència 2019-2021