Visualització de contingut web

Territori, urbanisme i mobilitat

TERRITORI

Instruments d'ordenació territorial

 

URBANISME

Plans urbanístics

 

Convenis urbanístics


MOBILITAT

Política de mobilitat de la Generalitat

La mobilitat sostenible és el dret de la ciutadania a triar formes de desplaçar-se respectuoses amb la seua salut i seguretat, a més de adaptar-se als límits físics i ambientals de la ciutat, és a dir, que garantisquen l'accessibilitat, el creixement econòmic i el benestar de la població a llarg termini.

A continuació, pot trobar més informació sobre els plans de mobilitat de la Comunitat Valenciana, així com del Fòrum de la Mobilitat, un òrgan de participació ciutadana en matèria de mobilitat.

Carreteres

  • Aforaments carreteres
    • Memòries anuals
    • Intensitat mitjana diària
    • Mapes de trànsit
    • Pla d'aforaments de la Generalitat Valenciana

 

Font: òrgan competent en matèria de territori
Data d'actualització: abril 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 24.1.a) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 38 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)