Visualització de contingut web

Serveis sanitaris

Consulte la informació de les prestacions oferides en matèria de salut pública.

 

Font: òrgan competent en matèria de salut pública de la Generalitat
Data de creació: maig 2020
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: no consta, enllaça en pàgines web externes
Fonament jurídic: art. 9.3.2.h) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 32.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)