Visualització de contingut web

Seguretat viària

La seguretat de la circulació per carretera i vies urbanes és un objectiu prioritari per a les administracions públiques, a les quals correspon adoptar mesures que garantisquen els màxims nivells de seguretat per a les persones usuàries de les vies públiques, compatible amb la mobilitat i el respecte al medi ambient.

 

 

 

El Pla té com a objectiu general la reducció de l'accidentalitat i de les seues conseqüències en tota la Comunitat Valenciana

Documents d'educació, salut, vehicles, infraestructures, joventut, seguretat viària laboral i emergències

 

seguridad vial

Font: departaments i òrgans responsables del desplegament del pla director
Data d'actualització: febrer 2020
Periodicitat: anual
Data de creació: maig 2018 
Fonament: iniciativa del departament amb competències en seguretat viària