Visualització de contingut web

Seguiment de les sol·licituds d'Informació Pública

En aquesta pàgina pot cercar i consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les resolucions emeses des de 2021. Per a localitzar les sol·licituds que li interessen introduïsca paraules significatives en la caixa de text o revise el contingut de la taula. Pot ordenar-la fent clic sobre qualsevol criteri de la primera fila. Si desitja veure només les resolucions publicades, polse una vegada sobre la columna Sentit de la resolució de la primera fila. El text de les sol·licituds es publica en l'idioma en el qual es va redactar.
Per a baixar el contingut complet de la taula faça clic en l'enllaç Exportar la llista de resultats a CSV. Si vol consultar les resolucions publicades entre 2016 i 2020 baixe el fitxer amb el seguiment de les resolucions d'accés a la informació (format ODS) (19.01.2021).

 

 

Dades de la sol·licitud

Mostrant 1.891 - 1.920 de 2.032 resultats
de 68
Data sol·licitud Department / Organisme Informació sol·licitada Tema Província Data de la resolució Sentit de la resolució Causa de desestimació / inadmissió Termini de resposta
08/04/2024 Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

QUE CON FECHA 8-4-2024 SE HA RECIBIDO RESOLUCIÓN DICTADA POR EL SR. SUBSECRETARIO DE LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, INFRAESTRUCTURAS Y TERRITO...

Urbanisme i infraestructures ALICANTE / ALACANT 05/06/2024 Inadmeses Ús del dret d'accés amb caràcter abusiu (article 49) 58
25/11/2023 Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Hola buenas, querría saber cuales son los siguientes movimientos que se planean llevar a cabo en el parque del Jardin del turia y cuales son los presup...

Medi ambient ALICANTE / ALACANT 0
08/03/2023 VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

Estimados/-as técnicos-/as Me pongo en contacto con ustedes para solicitar información sobre los distintos premios, sellos y galardones que desde su C...

Sector públic ALICANTE / ALACANT 23/03/2023 Estimatòries 15
08/03/2023 CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Estimados/-as técnicos-/as Me pongo en contacto con ustedes para solicitar información sobre los distintos premios, sellos y galardones que desde su C...

Sector públic ALICANTE / ALACANT 31/03/2023 Estimatòries 23
22/05/2024 Presidència de la Generalitat

Información que solicita: "Acceso al expediente completo del nombramiento del actual Interventor de La Vila Joiosa (Alacant) por parte del organismo c...

Hisenda ALICANTE / ALACANT 0
29/10/2023 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Ver la solicitud para la realización de un evento con pirotecnia en instalaciones municipales por parte de la comparsa Benimerines, Que se celebraba el...

Cultura i oci ALICANTE / ALACANT 02/11/2023 Desistiment per voluntat de l'interessat 4
16/06/2023 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito la información siguiente: 1. ¿Cuántos "asesores docentes" hay en la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte, de Alicante, cobran...

Educació ALICANTE / ALACANT 04/07/2023 Estimatòries 18
12/03/2024 Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Solicito toda la información sobre las inspecciones y sanciones de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor: nombres de empresas sanciona...

Medi ambient ALICANTE / ALACANT 30/04/2024 Remeses a procediment especial 49
12/09/2023 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

Buenos días, Necesito un informe de Uso de las llamadas realizadas al teléfono de emergencia 112 desde el teléfono 616278710 dado que se requiere desde...

Seguretat ALICANTE / ALACANT 23/10/2023 Desestimatòries La protecció de dades de caràcter personal (art. 15) 41
16/07/2022 CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

Por parte de la consellería de transportes está realizando una reestructuración y modernización de las líneas de transporte de viajeros de la comunidad...

Transport ALICANTE / ALACANT 05/08/2022 Estimatòries 20
21/01/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito una copia de las rúbricas y de los enunciados y hojas de respuesta, así como del material audiovisual, de las pruebas de certificación (es dec...

Educació ALICANTE / ALACANT 21/02/2022 Estimatòries 31
21/01/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito una copia de los exámenes de certificación de C1 de italiano del curso 2020-2021, tanto de junio como de septiembre, en virtud de lo que dispo...

Educació ALICANTE / ALACANT 21/02/2022 Estimatòries 31
23/01/2022 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

BUENOS DÍAS, ME GUSTARÍA CONOCER LA NORMATIVA LEGAL QUE HABILITA A LOS SANITARIOS QUE REALIZAN LAS VACUNACIONES A PROCEDER A SU ADMINISTRACIÓN SIN CONS...

Salut ALICANTE / ALACANT 12/05/2022 Estimatòries 109
06/07/2021 CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

Número toal de estudiantes en universidades de la provincia de Alicante, los datos correspondientes al curso 2019/2020, son los siguientes: Número tota...

Educació ALICANTE / ALACANT 29/07/2021 Estimatòries 23
06/07/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT Número de alumnos por municipio matriculados en centros de FP Para la provincia de Alicante. GRACIAS. Educació ALICANTE / ALACANT 08/07/2021 Estimatòries 2
06/07/2021 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA % Superficie de agricultura ecológica frente a la superficie de agricultura total del municipio. PARA LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. Medi Rural ALICANTE / ALACANT 07/07/2021 Remeses a procediment especial 1
06/07/2021 CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Nombre d'empreses per municipi a la província d'Alacant que tenen plans d'igualtat % del total d'empreses per municipi a la província d'Alacant que ten...

Societat i benestar ALICANTE / ALACANT 09/09/2021 Publicitat activa 65
21/03/2022 TURISME COMUNITAT VALENCIANA

1.- Identificació de conveni i convenis existents entre qualsevol administració de Turisme de la Comunitat Valenciana i la confederació CONHOSTUR. 2.-...

Turisme ALICANTE / ALACANT 19/04/2022 Estimatòries parcialment Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control (art. 14.1.g) 29
11/04/2022 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Accedir al projecte, amb les modificacions que s'hagen produït, i saber el pressupost o cost total i final de l'ampliació del Centre de Salut de Sant J...

Salut ALICANTE / ALACANT 13/04/2022 Publicitat activa 2
09/11/2021 CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

Datos a nivel de la Comunidad Valenciana y desagregados para cada una de las tres provincias, en relación con: - Gasto de la Conselleria dedicados a...

Educació ALICANTE / ALACANT 20/12/2021 Estimatòries 41
19/07/2021 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

Solicita le sean remitidas copias autentificadas de las dos circulares emitidas por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. E...

Seguretat ALICANTE / ALACANT 0
30/07/2021 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA Informació Medi Rural ALICANTE / ALACANT 23/08/2021 Remeses a procediment especial 24
17/09/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT AUTORIZACIÓN CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL VIRGEN DE LOS LIRIOS DE ALCOY Educació ALICANTE / ALACANT 26/09/2021 Inadmeses Informació en curs d'elaboració (article 45) 9
20/09/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Conforme dispone la normativa :"cada dirección territorial dispondrá del listado de las personas solicitantes a las que no se les ha adjudicado puesto...

Educació ALICANTE / ALACANT 10/10/2021 Estimatòries 20
18/10/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT Solicite el registre del Títol c1 de Valencià en Conselleria d'Educació Educació ALICANTE / ALACANT 03/11/2021 Estimatòries 16
14/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Sol·licite l'estudi que ha realitzat la Coselleria d'Educació sobre el model d'orientació actual dels SPEs i en el qual es basa l'esborrany de Decret d...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 29
14/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de la siguiente norma: 'PROYECTO DE DECRETO ___ /______, de _________, de...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 29
14/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito conocer quiénes han formado parte del equipo técnico que ha participado en la elaboración del 'PROYECTO DE DECRETO ___ /______, de _________,...

Educació ALICANTE / ALACANT 17/03/2021 Estimatòries 31
14/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito el estudio para el análisis de la eficacia del actual modelo que ha realizado la Conselleria para proponer el borrador del nuevo Decreto de Or...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 29
14/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Conocer el estudio del funcionamiento de los Servicios Psicopedagógicos Escolares previo a la propuesta del PROJECTE DE DECRET ___ /______, de ________...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 29
Mostrant 1.891 - 1.920 de 2.032 resultats
de 68

Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)

Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: diària
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: art. 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)