Visualització de contingut web

Seguiment de les sol·licituds d'Informació Pública

En aquesta pàgina pot cercar i consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les resolucions emeses des de 2021. Per a localitzar les sol·licituds que li interessen introduïsca paraules significatives en la caixa de text o revise el contingut de la taula. Pot ordenar-la fent clic sobre qualsevol criteri de la primera fila. Si desitja veure només les resolucions publicades, polse una vegada sobre la columna Sentit de la resolució de la primera fila. El text de les sol·licituds es publica en l'idioma en el qual es va redactar.
Per a baixar el contingut complet de la taula faça clic en l'enllaç Exportar la llista de resultats a CSV. Si vol consultar les resolucions publicades entre 2016 i 2020 baixe el fitxer amb el seguiment de les resolucions d'accés a la informació (format ODS) (19.01.2021).

 

 

Dades de la sol·licitud

Mostrant 1 - 30 de 1.982 resultats
de 67
Data sol·licitud Department / Organisme Informació sol·licitada Tema Província Data de la resolució Sentit de la resolució Causa de desestimació / inadmissió Termini de resposta
20/09/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Conforme dispone la normativa :"cada dirección territorial dispondrá del listado de las personas solicitantes a las que no se les ha adjudicado puesto...

Educació ALICANTE / ALACANT 10/10/2021 Estimatòries 20
12/01/2022 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

SOLICITO SE ME FACILITE COPIA DE MI EXPTE DE LA SECCIÓN DE VALORACIÓN MÉDICA DE INCAPACIDADES ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANITAT DE VALENCI...

Salut VALENCIA / VALÈNCIA 10/02/2022 Estimatòries 29
24/09/2021 CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

- Nivel de ejecuciónd e la linea Covid ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector pri...

Hisenda VALENCIA / VALÈNCIA 03/11/2021 Estimatòries 40
17/11/2021 CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

M.A.A.L., con ***DNI , profesora e investigadora de la Universitat de València expone lo siguiente. La Generalitat Valenciana le ha concedido una subv...

Societat i benestar VALENCIA / VALÈNCIA 16/12/2021 Publicitat activa 29
18/11/2021 VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

Solicito información relativa a: PRESTACIÓN ECONOMICA RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN PERIODO: Enero 2015 a Enero 2020 NÚM. SOLICITUDES NÚM. RESOLUCIONES...

Societat i benestar VALENCIA / VALÈNCIA 14/12/2021 Estimatòries 26
09/09/2021 CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

Mi solicitud es la revisión de expedientes sobre el proceso de admisión de la Universidad de Alicante a Enfermería por el ¿cupo de titulados¿. Me gusta...

Educació MURCIA 04/10/2021 Remissió a Entitat o Administració Competent 25
09/02/2022 VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

-Cifras de acogimientos en la modalidad de acogimiento familiar en la Comunidad Autónoma por año de 2015 a 2021 -Cifra de familias en la Bolsa de F...

Societat i benestar MADRID 09/03/2022 Estimatòries 28
18/01/2022 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS A CAUSA DE LA COVID, CONCRETAMENTE EL USO DE MASCARILLA EN ADULTOS Y MENORES. Salut VALENCIA / VALÈNCIA 15/02/2022 Estimatòries 28
06/07/2021 CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

Número toal de estudiantes en universidades de la provincia de Alicante, los datos correspondientes al curso 2019/2020, son los siguientes: Número tota...

Educació ALICANTE / ALACANT 29/07/2021 Estimatòries 23
06/07/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT Número de alumnos por municipio matriculados en centros de FP Para la provincia de Alicante. GRACIAS. Educació ALICANTE / ALACANT 08/07/2021 Estimatòries 2
06/07/2021 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA % Superficie de agricultura ecológica frente a la superficie de agricultura total del municipio. PARA LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. Medi Rural ALICANTE / ALACANT 07/07/2021 Remeses a procediment especial 1
06/07/2021 CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Nombre d'empreses per municipi a la província d'Alacant que tenen plans d'igualtat % del total d'empreses per municipi a la província d'Alacant que ten...

Societat i benestar ALICANTE / ALACANT 09/09/2021 Publicitat activa 65
19/01/2022 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

En virtud de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y por motivaciones periodísticas, solicito conocer cuánta...

Medi ambient MADRID 26/01/2022 Remeses a procediment especial 7
02/11/2021 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Buenos días, Me pongo en contacto con ustedes desde la empresa Shoppertec Insights en Madrid porque me gustaría solicitar un informe con el número d...

Salut MADRID 05/11/2021 Estimatòries 3
04/11/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

En relación con el Colegio ¿C.E.I.P. Clara Campoamor¿, anteriormente denominado como C.E.I.P. Villar Palasí, ubicado en la Calle del Castell, 27, 29,...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 15/11/2021 Estimatòries 11
04/11/2021 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Si bé es cert que les vacunes tenen un percentatge xicotet d'efectes greus, aquestes existeixen i estan reconeguts en les fitxes tècniques. Hi ha alt...

Salut VALENCIA / VALÈNCIA 17/12/2021 Estimatòries 43
09/11/2021 TURISME COMUNITAT VALENCIANA

En virtud de la ley de protección de datos solicito acceso al documento del convenio firmado con rtve y el ayuntamiendo de benidorm para la celebración...

Turisme NAVARRA 27/01/2022 Estimatòries 79
25/02/2022 CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

El pasado 7 de julio de 2020, el entonces ministro de transportes, José Luis Ábalos, anunció en sus redes sociales la creación de un fondo 800 millones...

Transport MADRID 24/03/2022 Estimatòries 27
09/10/2021 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Qué obras concretas de ampliación y mejora, y en qué tiempo previsto, van a realizarse en el Centro de Especialidades de Burjassot y en el Centro de Sa...

Salut VALENCIA / VALÈNCIA 08/11/2021 Estimatòries 30
17/10/2021 CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Accès al contingut de l'examen de l'A1 - Convocatòria 22/2015 (3r exercici), i les respostes. Sol·licite tenir accés al contingut de l'exercici 3r de l...

Sector públic VALENCIA / VALÈNCIA 19/10/2021 Estimatòries 2
18/10/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

¿Cuántos institutos de la C. Valenciana ofertan francés como primera o segunda lengua extranjera? ¿Disponen de cifras sobre alumnos de francés en ES...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 09/11/2021 Estimatòries 22
18/10/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT Solicite el registre del Títol c1 de Valencià en Conselleria d'Educació Educació ALICANTE / ALACANT 03/11/2021 Estimatòries 16
23/10/2021 CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT COPIA INTEGRA DEL EXPEDIENTE 2018/ 0305 Urbanisme i infraestructures VALENCIA / VALÈNCIA 15/11/2021 Remissió a Entitat o Administració Competent 23
09/11/2021 CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Resolución de fecha de 11 de diciembre de 2019 de la Dirección General de Función Pública, de modificación de puestos de trabajo Sector públic VALENCIA / VALÈNCIA 21/12/2021 Estimatòries 42
20/01/2022 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Solicito información detallada por Departamento de Salud y diferenciando por atención especializada y atención primaria, sobre las plazas vacantes de l...

Sector públic VALENCIA / VALÈNCIA 28/01/2022 Estimatòries 8
21/01/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito una copia de las rúbricas y de los enunciados y hojas de respuesta, así como del material audiovisual, de las pruebas de certificación (es dec...

Educació ALICANTE / ALACANT 21/02/2022 Estimatòries 31
21/01/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito una copia de los exámenes de certificación de C1 de italiano del curso 2020-2021, tanto de junio como de septiembre, en virtud de lo que dispo...

Educació ALICANTE / ALACANT 21/02/2022 Estimatòries 31
23/01/2022 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

BUENOS DÍAS, ME GUSTARÍA CONOCER LA NORMATIVA LEGAL QUE HABILITA A LOS SANITARIOS QUE REALIZAN LAS VACUNACIONES A PROCEDER A SU ADMINISTRACIÓN SIN CONS...

Salut ALICANTE / ALACANT 12/05/2022 Estimatòries 109
19/07/2021 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

Solicita le sean remitidas copias autentificadas de las dos circulares emitidas por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. E...

Seguretat ALICANTE / ALACANT 0
01/09/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Por la presente se solicita una copia digital de los ejercicios de la prueba práctica de las oposiciones de enseñanza secundaria de la especialidad de...

Educació MADRID 15/09/2021 Estimatòries 14
Mostrant 1 - 30 de 1.982 resultats
de 67

Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)

Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: diària
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: art. 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)