Visualització de contingut web

Seguiment de les sol·licituds d'Informació Pública

En aquesta pàgina pot cercar i consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les resolucions emeses des de 2021. Per a localitzar les sol·licituds que li interessen introduïsca paraules significatives en la caixa de text o revise el contingut de la taula. Pot ordenar-la fent clic sobre qualsevol criteri de la primera fila. Si desitja veure només les resolucions publicades, polse una vegada sobre la columna Sentit de la resolució de la primera fila. El text de les sol·licituds es publica en l'idioma en el qual es va redactar.
Per a baixar el contingut complet de la taula faça clic en l'enllaç Exportar la llista de resultats a CSV. Si vol consultar les resolucions publicades entre 2016 i 2020 baixe el fitxer amb el seguiment de les resolucions d'accés a la informació (format ODS) (19.01.2021).

 

 

Dades de la sol·licitud

Mostrant 1.981 - 2.010 de 2.088 resultats
de 70
Data sol·licitud Department / Organisme Informació sol·licitada Tema Província Data de la resolució Sentit de la resolució Causa de desestimació / inadmissió Termini de resposta
14/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito que se me informe sobre los resultados y las conclusiones del estudio de investigación que se haya hecho desde la Dirección General de Inclusi...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 29
14/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Estudio y/o valoración realizada de los SPEs. Valoración cualitativa de las funciones realizadas por los SPEs en la legislación vigente. Estudio económ...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 15/03/2021 Estimatòries 29
14/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT L'estudi realitzat sobre els Serveis Psicopedagògics Escolars. Educació CASTELLÓN / CASTELLÓ 15/03/2021 Estimatòries 29
14/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

En distints mitjans de comunicació i fòrums de debat s'ha afirmat que la Direcció General d'Inclusió Educativa ha realitzat un estudi sobre els serveis...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 15/03/2021 Estimatòries 29
14/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito los datos del estudio realizado según información facilitada en prensa por Conselleria que avalan la desaparición de los SPEs en la Comunidad...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 15/03/2021 Estimatòries 29
14/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito ver el informe del estudio utilizado por la Dirección General de Educación Inclusiva para proponer el borrador del nuevo decreto de Orientació...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 29
14/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito conocer quiénes han formado parte del equipo técnico que ha participado en la elaboración del 'PROYECTO DE DECRETO ___ /______, de _________,...

Educació ALICANTE / ALACANT 17/03/2021 Estimatòries 31
14/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de la siguiente norma: 'PROYECTO DE DECRETO ___ /______, de _________, de...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 29
14/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicitud del estudio para el análisis de la eficacia del actual modelo que ha realizado Conselleria para proponer el borrador de nuevo Decreto de Orga...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 29
14/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Sol·licite l'estudi que ha realitzat la Coselleria d'Educació sobre el model d'orientació actual dels SPEs i en el qual es basa l'esborrany de Decret d...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 29
14/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito el estudio para el análisis de la eficacia del actual modelo que ha realizado la Conselleria de educación, así como las evidencias científicas...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 29
13/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Deseo tener información y conocimiento acerca del estudio que la Consellería de Educación, Cultura y Deporte ha realizado previo al borrador/proyecto d...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 15/03/2021 Estimatòries 30
13/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Se ha elaborado el Decreto de Inclusión Educativa, que en este momento está en consulta pública, "supuestamente" con la consulta de un grupo de experto...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 30
13/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Informe, estudi, anàlisi o avaluació que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha realitzat del SPEs. Segons manifesten els seus càrrecs ha moti...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 15/03/2021 Estimatòries 30
13/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito el estudio que supuestamente han llevado a cabo para el análisis de la eficacia del actual modelo que ha realizado Conselleria para proponer e...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 30
13/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Tras la presentación del Decreto de Inclusión Educativa que en estos momentos está en consulta pública, me gustaría saber en qué datos científicos se h...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 30
13/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

El estudio/informe de evaluación realizado por la Dirección General de Inclusión Educativa sobre los servicios psicopedagógicos escolares que ha motiva...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 30
13/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT Solicito el estudio realizado por Consellería de Educación sobre la viabilidad de los SPEs. Gracias. Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 30
13/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT Estudio sobre los Servicios Psicopedagógicos Escolares de la Comunidad Valenciana Educació CASTELLÓN / CASTELLÓ 15/03/2021 Estimatòries 30
13/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

- Se solicita información y datos sobre el estudio científico que se ha señalado como fundamento de supresión de SPEs. - Datos sobre la ineficacia de l...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 15/03/2021 Estimatòries 30
13/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Resultados de estudios y trabajo previo con profesionales respecto al funcionamiento de la estructura actual que desarrolla la orientación educativa en...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 30
13/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito evaluación de los servicios psicopedagógicos escolares realizados por la Conselleria de Educación, en concreto por la Dirección General de Pol...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 30
13/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Estudio realizado sobre los SPE por Consellería que sirve de fundamento al borrador de decreto de orientación educativa que supone la supresión de los...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 30
13/02/2021 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

La lista de municipios que integran cada una de las mancomunidades siguientes, así como cualquier cambio que se haya producido desde el año 2007: Alto...

Sector públic ALICANTE / ALACANT 26/02/2021 Estimatòries 13
13/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicitud del estudio que la Conselleria de Educación ha realizado para demostrar que la derogación de los SPES es la vía más beneficiosa para fomemtar...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 30
13/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Sol·licite l'estudi que ha realitzat la Conselleria d'Educació sobre el model d'orientació actual dels SPEs i en el qual es basa l'esborrany de Decret...

Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 30
13/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT Estudi realitzat per la Conselleria d'Educació sobre els SPEs Educació VALENCIA / VALÈNCIA 15/03/2021 Estimatòries 30
13/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT Me gustaría solicitar el estudio que la Conselleria ha realizado sobre los SPEs para realizar el borrador del nuevo decreto de orientación. Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 30
13/02/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT Resultados y fuentes de la investigación realizados por la Consellería de Educación. Educació ALICANTE / ALACANT 15/03/2021 Estimatòries 30
12/02/2021 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Seguimiento del SARS en aguas residuales: De modo que solicito toda la información relativa a la ciudad de Valencia en cuanto al convenio que hay entre...

Medi ambient VALENCIA / VALÈNCIA 03/05/2021 Estimatòries 80
Mostrant 1.981 - 2.010 de 2.088 resultats
de 70

Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)

Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: diària
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: art. 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)