Visualització de contingut web

Seguiment de les sol·licituds d'Informació Pública

En aquesta pàgina pot cercar i consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les resolucions emeses des de 2021. Per a localitzar les sol·licituds que li interessen introduïsca paraules significatives en la caixa de text o revise el contingut de la taula. Pot ordenar-la fent clic sobre qualsevol criteri de la primera fila. Si desitja veure només les resolucions publicades, polse una vegada sobre la columna Sentit de la resolució de la primera fila. El text de les sol·licituds es publica en l'idioma en el qual es va redactar.
Per a baixar el contingut complet de la taula faça clic en l'enllaç Exportar la llista de resultats a CSV. Si vol consultar les resolucions publicades entre 2016 i 2020 baixe el fitxer amb el seguiment de les resolucions d'accés a la informació (format ODS) (19.01.2021).

 

 

Dades de la sol·licitud

Mostrant 1 - 30 de 2.036 resultats
de 68
Data sol·licitud Department / Organisme Informació sol·licitada Tema Província Data de la resolució Sentit de la resolució Causa de desestimació / inadmissió Termini de resposta
16/03/2021 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

Se me remita el texto de la de orden de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueban las ba...

Habitatge VALENCIA / VALÈNCIA 30/04/2021 Estimatòries 45
16/02/2022 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

QUE SE M'INFORME SOBRE L'EXISTÈNCIA O NO DE LEGISLACIÓ AUTONÒMICA QUE REGULE EL SENTIT DE CIRCULACIÓ DINS DELS GARATGES DE LA COMUNITATS DE VEÏNS, AIXÍ...

Habitatge VALENCIA / VALÈNCIA 22/02/2022 Estimatòries 6
13/02/2023 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

Acuerdo bilateral para construir 219 viviendas de protección pública energéticamente eficientes por l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), firm...

Habitatge VALENCIA / VALÈNCIA 27/02/2023 Estimatòries 14
22/04/2022 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA Sol·licitar accés a informació d'un projecte urbanístic per a la remodelació del tram Camí real de Massalavès. Habitatge VALENCIA / VALÈNCIA 25/05/2022 Estimatòries 33
02/07/2022 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

En relación a la vivienda ubicada en C/ de la Luna n7 6 E, en la localidad de Castellon de la Plana, me gustaría saber si se ha ejercido el derecho de...

Habitatge CASTELLÓN / CASTELLÓ 12/07/2022 Estimatòries 10
20/02/2023 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

Le escribo de la Fundación Hay Derecho. Desde nuestra organización, estamos realizando un informe sobre cómo se eligen los cargos directivos de diversa...

Sector públic MADRID 13/09/2023 Publicitat activa 205
18/02/2023 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA TEXTO DEL decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia residencial y evitar abusos inmobiliarios Legislació i justícia VALENCIA / VALÈNCIA 06/03/2023 Estimatòries 16
10/10/2023 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA ACCESO AL EXPEDIENTE 46-IEE-01704-18 RELATIVO AL IEE CV REFERENCIA CATASTRAL 4225009YJ2742E Habitatge VALENCIA / VALÈNCIA 16/11/2023 Estimatòries 37
08/03/2023 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

Estimados/-as técnicos-/as Me pongo en contacto con ustedes para solicitar información sobre los distintos premios, sellos y galardones que desde su C...

Sector públic ALICANTE / ALACANT 02/05/2023 Informació no es troba en poder de l'administració 55
05/05/2023 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

Buenas tardes. Hace unos meses salieron varias noticias sobre ayudas del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España" en el barrio de...

Habitatge VALENCIA / VALÈNCIA 13/09/2023 Publicitat activa 131
11/03/2022 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA Sol·licitud d'informació sobre un contracte de primer adjudicatari d'un habitatge públic. Habitatge ALICANTE / ALACANT 08/04/2022 Estimatòries 28
26/05/2021 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

1) Número de demandantes de vivienda social, promoción pública o alquiler sostenible, que conste en los registros, en la ciudad de Alicante, años 2020...

Habitatge ALICANTE / ALACANT 28/12/2021 Estimatòries 216
25/07/2022 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

Años 2020, 2021 y 2022 para C.V. y cada una de las tres provincias - Evolución en INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS en entorno urbano - Evolu...

Habitatge ALICANTE / ALACANT 02/09/2022 Estimatòries 39
25/04/2022 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

En relación a la finca ubicada en la ciudad de Valencia, calle Palomino nº6 Saber si la Generalitat Valenciana ha ejercido el derecho de tanteo sobre...

Habitatge BARCELONA 23/05/2022 Estimatòries 28
23/04/2021 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA Estudie Accessibilitat Universal edificis municipals Habitatge VALENCIA / VALÈNCIA 17/09/2021 Estimatòries 147
02/05/2022 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

Solicito poder consultar contrato de adjudicación de la vivienda 117 .Exp 1495 del grupo Felipe Berge-Alicante Grupo Felipe Berge viviendas construidas...

Habitatge MURCIA 04/07/2022 Estimatòries 63
09/09/2022 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

Nombre de sol·licituds al bo jove per al lloguer presentades per ciutadans amb residència a Gandia. Nombre d'ajudes concedides al bo jove per al llogue...

Habitatge VALENCIA / VALÈNCIA 05/10/2022 Estimatòries 26
17/05/2023 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

Conocer el número de recursos interpuestos en relación con el Bono Alquiler Joven 2022 (tanto contra la resolución como los acuerdos de desistimiento),...

Habitatge VALENCIA / VALÈNCIA 13/09/2023 Inadmeses Informació que necessite reelaboració (article 47) 119
11/05/2022 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

L'ENTITAT INICIATIVA DE SUPORT A MINORIES SOCIALS ONG, estem treballant la situació de la Conselleria d'habitatge a la ciutat de de Alacant i on estem...

Habitatge ALICANTE / ALACANT 22/07/2022 Estimatòries 72
06/10/2021 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

Conèixer si està previst algun tipus de protecció per a la seu de l'antic Parc d'Artilleria davant la proximitat de les obres i en cas que no siga així...

Urbanisme i infraestructures VALENCIA / VALÈNCIA 01/11/2021 Remissió a Entitat o Administració Competent 26
05/07/2021 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

Com podem contactar amb Conselleria d'Habitatge per trobar una solució urgent a aquest tema: https://www.informacion.es/alcoy/2020/12/26/sang-barrio-o...

Habitatge ALICANTE / ALACANT 11/10/2021 Estimatòries 98
20/07/2021 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES AYUDAS QUE PODAMOS SOLICITAR, TANTO POR AMPLIACIÓN DE VIVIENDA COMO POR EFICIENCIA ENERGÉTICA. Habitatge VALENCIA / VALÈNCIA 13/08/2021 Estimatòries 24
22/08/2021 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

- NÚMERO DE VIVIENDAS PÚBLICAS PROPIEDAD DE LA GVA Y MUNICIPIOS DONDE ESTÁN SITUADAS. - NÚMERO DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA PROPIEDAD DE LA GVA Y...

Habitatge VALENCIA / VALÈNCIA 23/12/2021 Estimatòries 123
08/03/2021 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

- Tamaño de los hogares - Número medio de personas que viven por hogar - Natalidad de los diferentes barrios - Estructura de los hogares Y cualquier d...

Habitatge VALLADOLID 07/07/2021 Estimatòries 121
24/03/2024 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Yo, XXXXX XXXXXX XXXXXXX, con D.N.I XXXXXXXX, natural de Teruel y de profesión Funcionario de Prisiones EXPONGO: Que en fecha 7 de febrero de 2024 pres...

Legislació i justícia TERUEL 0
01/12/2023 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Buenas tardes, soy XXXXXXXX, redactor de la revista de XXXXXXXX. Estoy elaborando un reportaje sobre la promoción de la vivienda pública en la ciudad d...

Habitatge ALICANTE / ALACANT 0
26/12/2023 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge La información que muestre el avance o retroceso en cuanto a conseguir cumplir los ODS y por tanto que tenga que ver con el desarrollo sostenible. Societat i benestar VALENCIA / VALÈNCIA 19/01/2024 Estimatòries 24
08/04/2024 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

SE ADJUNTA SOLICITUD MOTIVANDO LOS HECHOS Y RAZONES AL ÓRGANO AL QUE ME HORNO EN DIRIGIRME SOLICITO. Se me notifique el informe del resultado Ref: I...

Legislació i justícia TERUEL 0
18/04/2024 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Copia de la denuncia que ha dado lugar a la actuación de la Inspección de Servicios Sociales con referencia "D-95/23" sobre el centro de atención resid...

Societat i benestar VALENCIA / VALÈNCIA 14/05/2024 Desestimatòries Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control (art. 14.1.g), La protecció de dades de caràcter personal (art. 15) 26
22/11/2023 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge CONOCER LA IMPLANTACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ESTATAL CORRESPONSABLES Societat i benestar MADRID 01/02/2024 Estimatòries 71
Mostrant 1 - 30 de 2.036 resultats
de 68

Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)

Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: diària
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: art. 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)