Visualització de contingut web

Seguiment de les sol·licituds d'Informació Pública

En aquesta pàgina pot cercar i consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les resolucions emeses des de 2021. Per a localitzar les sol·licituds que li interessen introduïsca paraules significatives en la caixa de text o revise el contingut de la taula. Pot ordenar-la fent clic sobre qualsevol criteri de la primera fila. Si desitja veure només les resolucions publicades, polse una vegada sobre la columna Sentit de la resolució de la primera fila. El text de les sol·licituds es publica en l'idioma en el qual es va redactar.
Per a baixar el contingut complet de la taula faça clic en l'enllaç Exportar la llista de resultats a CSV. Si vol consultar les resolucions publicades entre 2016 i 2020 baixe el fitxer amb el seguiment de les resolucions d'accés a la informació (format ODS) (19.01.2021).

 

 

Dades de la sol·licitud

Mostrant 1 - 30 de 2.084 resultats
de 70
Data sol·licitud Department / Organisme Informació sol·licitada Tema Província Data de la resolució Sentit de la resolució Causa de desestimació / inadmissió Termini de resposta
28/06/2022 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

SOLICITAMOS que nos proporcionen los datos estadísticos anuales, o de periodicidad inferior, de los últimos diez años, o más, sobre los siguientes aspe...

Salut BARCELONA 22/07/2022 Estimatòries 24
23/05/2022 VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

Cual fue el nivel de ingresos totales de la unidad familiar en el que se agotó el límite de crédito existente para las prestaciones económicas individu...

Societat i benestar VALENCIA / VALÈNCIA 30/06/2022 Estimatòries 38
26/11/2022 VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

Adjunto en documento aparte motivación de la solicitud y solicito las siguientes dos informaciones relativas a la tramitación de la convocatoria para e...

Societat i benestar VALENCIA / VALÈNCIA 10/01/2023 Estimatòries 45
04/07/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

1. Régimen jurídico aplicable al transporte escolar en su Comunidad. 2. Número de colegios rurales en su Comunidad y número de estudiantes 3. Criterios...

Educació BURGOS 19/07/2022 Estimatòries 15
25/02/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Buenos días: Como alumna de la Escuela de Idiomas de Paterna, y como miembro del Consejo Escolar: Damos clase en el IES Ausias Marcha de Manises, donde...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 26/04/2022 Estimatòries 60
09/08/2022 VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

SOLICITO la siguiente información relativa a la tramitación de las solicitudes presentadas en el plazo de solicitud establecido en la referida convocat...

Societat i benestar VALENCIA / VALÈNCIA 10/10/2022 Estimatòries 62
01/09/2022 INSTITUT VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS (IVASS) Resolución del Recurso presentado el 01-06-2022 Ocupació VALENCIA / VALÈNCIA 04/10/2022 Estimatòries 33
25/10/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Voldria informació de les proves unificades de certificació del nivell C1 de valencià que s'han celebrat enguany a les escoles oficials d'idiomes i de...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 03/05/2023 Estimatòries 190
12/12/2022 CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

* Número de personas inscritas en el Registro de Interdicciones del Juego de Comunidad Valenciana en la fecha de 31 de diciembre de 2021 * Número de pe...

Hisenda BARCELONA 16/02/2023 Estimatòries 66
11/07/2022 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

1. Presupuesto en 2021 destinado por la Agencia Valenciana de Salud a prestaciones ortoprotésicas comprendidas en el Catálogo de Artículos de Exoprótes...

Salut MADRID 20/07/2022 Estimatòries 9
04/12/2022 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Como estudiante del grado de gestión y administración pública en cuanto a un trabajo sobre sosteniilidad dentro de la administración pública, me dirigí...

Transport VALENCIA / VALÈNCIA 0
06/12/2022 AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA

SOLICITO DENTRO DEL ANUARIO DE ESTADISTICA LOS DATOS DE TRANSPORTE URBANO DE SUPERFICIE, LOS DATOS DE LA EMT DATOS GENERALES DE LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2...

Transport VALENCIA / VALÈNCIA 09/12/2022 Remissió a Entitat o Administració Competent 3
06/12/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

1. Tinc reconeguts per la Conselleria d'Educació de les Illes Balears diversos cursos de formació que han organitzat tant la Conselleria com universita...

Educació CASTELLÓN / CASTELLÓ 15/12/2022 Estimatòries 9
11/05/2022 VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

L'ENTITAT INICIATIVA DE SUPORT A MINORIES SOCIALS ONG, estem treballant la situació de la Conselleria d'habitatge a la ciutat de de Alacant i on estem...

Habitatge ALICANTE / ALACANT 22/07/2022 Estimatòries 72
04/07/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito mi expediente completo con la notificación postal por parte de la Consellería de Educación al recurso de alzada que interpuse el día 8 de juli...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 25/07/2022 Estimatòries 21
05/07/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Habiéndome presentado a la Oposición del Cuerpo de Maestros de Educación Primaria en relación a la convocatoria Orden 45/2021, de 28 de diciembre...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 29/07/2022 Estimatòries 24
14/07/2022 CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

Agrairíem disposar de la següent informació: ¿ Títol i entitat responsable dels projectes finançats en els últims 5 anys (desglossat per anys)des de l...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 18/07/2022 Estimatòries 4
17/11/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Conveni interadministratiu entre la Generalitat Valencia i l'Ajuntament Benicarló que fa efectiu el traspàs del Conservatori Mestre Feliu a la Xarxa de...

Educació CASTELLÓN / CASTELLÓ 22/11/2022 Estimatòries 5
23/11/2022 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA Cuanto se invierte en sanidad al cabo del año ya que hay poco dinero para la sanidad y para los políticos mucho. Salut VALENCIA / VALÈNCIA 28/11/2022 Estimatòries 5
23/11/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT Cuanto se ha invertido en la educación publica este ultimo año? Educació VALENCIA / VALÈNCIA 24/11/2022 Estimatòries 1
23/11/2022 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Solicito información sobre Las Banderas Azules de las playas para la realización de un trabajo de investigación de estadística en la Universitat Polité...

Medi ambient VALENCIA / VALÈNCIA 22/12/2022 Estimatòries 29
04/07/2022 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

Necesito la cartografía en formato shp de la zona Meteoalerta de la Comunitat Valenciana para un trabajo de localización del Plan Nacional de Predicció...

Seguretat VALENCIA / VALÈNCIA 11/07/2022 Remissió a Entitat o Administració Competent 7
17/06/2022 INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM)

Se sol·liciten les actes del procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm. 99 Cap de...

Sector públic VALENCIA / VALÈNCIA 0
24/07/2022 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Expongo los siguientes hechos por los cuales me dirijo al portal de transparencia de la Generalitat Valenciana. El pasado 7 de febrero de 2022 se celeb...

Medi ambient VALENCIA / VALÈNCIA 19/08/2022 Estimatòries 26
27/07/2022 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) Se solicita listado de concesiones administrativas en la comunidad valenciana en vigor a fecha 27/07/2022. Hisenda MADRID 08/08/2022 Estimatòries 12
06/12/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

1. Tinc reconeguts per la Conselleria d'Educació de les Illes Balears diversos cursos de formació que han organitzat tant la Conselleria com universita...

Educació CASTELLÓN / CASTELLÓ 19/12/2022 Estimatòries 13
09/12/2022 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

Me gustaría saber como funcionan las patrullas de policía en la urbanización del pantano, Torrent, valencia. Cada cuanto pasan por la zona ya que como...

Seguretat VALENCIA / VALÈNCIA 17/01/2023 Remissió a Entitat o Administració Competent 39
09/12/2022 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA Datos e informacion sobre cuantas emisiones de co2 han contaminado la atmosfera estos ultimos años Energia VALENCIA / VALÈNCIA 13/12/2022 Remeses a procediment especial 4
19/12/2022 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA En el ultimo año los habitantes de Valencia cuantos kilos han reciclado? Medi ambient VALENCIA / VALÈNCIA 20/12/2022 Remeses a procediment especial 1
12/04/2022 CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

Seguna la LEY de Presupuestos de la Generalitat para los ejercicios: 2021 y 2022, establecen que se publicaran en el DOGV las tablas retributivas,...

Hisenda VALENCIA / VALÈNCIA 28/04/2022 Publicitat activa 16
Mostrant 1 - 30 de 2.084 resultats
de 70

Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)

Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: diària
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: art. 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)