Visualització de contingut web

Seguiment de les sol·licituds d'Informació Pública

En aquesta pàgina pot cercar i consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les resolucions emeses des de 2021. Per a localitzar les sol·licituds que li interessen introduïsca paraules significatives en la caixa de text o revise el contingut de la taula. Pot ordenar-la fent clic sobre qualsevol criteri de la primera fila. Si desitja veure només les resolucions publicades, polse una vegada sobre la columna Sentit de la resolució de la primera fila. El text de les sol·licituds es publica en l'idioma en el qual es va redactar.
Per a baixar el contingut complet de la taula faça clic en l'enllaç Exportar la llista de resultats a CSV. Si vol consultar les resolucions publicades entre 2016 i 2020 baixe el fitxer amb el seguiment de les resolucions d'accés a la informació (format ODS) (19.01.2021).

 

 

Dades de la sol·licitud

Mostrant 1 - 30 de 2.089 resultats
de 70
Data sol·licitud Department / Organisme Informació sol·licitada Tema Província Data de la resolució Sentit de la resolució Causa de desestimació / inadmissió Termini de resposta
13/11/2023 ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVHA)

- Número de solicitudes para la adjudicación de vivienda pública para Valencia capital. -Número de vivienda pública disponible en Valencia capital. -N...

Habitatge VALENCIA / VALÈNCIA 0
23/01/2024 Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Quisiera saber que medidas sostenibles toma el municipio de Valencia y la Generalitat Valenciana, por ejemplo, que tipo fomentaciones utiliza la Genera...

Medi ambient VALENCIA / VALÈNCIA 0
06/05/2024 INSTITUT VALENCIÀ D'ESTADÍSTICA (IVE)

INFORME CON DATOS ESTADÍSTICOS DEL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO DE BONREPÒS I MIRAMBELL SEGREGADOS POR: -INDICADOR...

Ocupació VALENCIA / VALÈNCIA 0
04/09/2023 CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

El visionat de TOTA la documentació existent en el seu arxius del departament de ports de la Generalitat Valenciana en referència a les instal·lacions...

Contractació VALENCIA / VALÈNCIA 0
24/08/2023 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV)

En varias noticias de la Generalitat y FGV, se detalla la existencia de un Estudio Inicial para un Tren-Tranvia o similar entre Gandía y Dénia; ver: ht...

Transport BARCELONA 0
05/10/2023 INSTITUT VALENCIÀ D'ESTADÍSTICA (IVE) Quiero solicitar el número de fijos discontinuos inactivos en la Comunitat Valenciana a 30 de septiembre de 2023. Ocupació MADRID 0
02/02/2024 Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Resoluciones, decretos, notificaciones, plazos de ejecución y justificación de las subvenciones CUINMU/2023/12/63 Y CUINMU/2022/12/61, pertenecientes a...

Sector públic CASTELLÓN / CASTELLÓ 0
12/12/2023 ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVHA)

Yo, XXXXXXX, Arquitecto Técnico de la empresa Eurocontrol, S.A., en virtud de la autorización expedida a mi nombre por XXXXXXXX, apoderado y representa...

Habitatge ALBACETE 0
06/09/2021 CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA CMCV

Sol·licite informació per saber si existeix una inscripció del Centre d'Interpretació Ambiental i de la Cultura del l'oli d'Aielo de Malferit per tal d...

Medi Rural VALENCIA / VALÈNCIA 0
01/10/2021 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

Preciso conocer todas las circunstancias que rodean mi asistencia del pasado 05/09/21, sobre las 18:00 aprox., cuando circulando en bicicleta por el ca...

Seguretat VALENCIA / VALÈNCIA 0
19/11/2021 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

El pasado 5/09/21, supongo a media tarde, alguien llamó solicitando asistencia a un ciclista, yo, que había sufrido una caída en el antiguo cauce del T...

Seguretat VALENCIA / VALÈNCIA 0
07/10/2021 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

- Se solicita, para su conocimiento y estudio, el informe de legalidad emitido por la Abogacía de la Generalitat, solicitado por la Consellería de Sani...

Salut VALENCIA / VALÈNCIA 0
27/12/2021 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

En virtud de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, les solicito la siguiente información: - Convenio en vi...

Salut MADRID 0
19/07/2021 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

Solicita le sean remitidas copias autentificadas de las dos circulares emitidas por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. E...

Seguretat ALICANTE / ALACANT 0
05/02/2022 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

Preciso, por motivos médicos dado que perdí la consciencia y no recuerdo lo ocurrido, si de la llamada que recibieron el día 05/09/2021, sobre las 18h,...

Seguretat VALENCIA / VALÈNCIA 0
18/01/2022 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

En virtud de lo que determina el apartado el Capítulo 5. del DECRETO 67/2020, de 12 de junio, del Consell, de regulación de la seguridad humana y la co...

Seguretat MADRID 0
21/12/2021 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

A la meua consulta anterior: "Si bé es cert que les vacunes tenen un percentatge xicotet d'efectes greus, aquestes existeixen i estan reconeguts en le...

Salut VALENCIA / VALÈNCIA 0
09/03/2022 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

Respecto a este tema, el nuevo Decreto 179/2021 ya puntúa la titulación de Técnico Superior en la movilidad para Agentes de Policía Local. Las bases ap...

Seguretat ALICANTE / ALACANT 0
18/02/2022 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

Respecto de un accidente de circulación ocurrido en Valencia capital, el día 26 de enero de 2022, entre las 17:15 y las 18:00 horas. En el cruce de la...

Salut VALENCIA / VALÈNCIA 0
08/04/2022 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

Les escribo para solicitar amablemente información acerca de estas cuestiones referidas al número de agentes de policía local en la Comunidad Autónoma:...

Seguretat MADRID 0
28/02/2022 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

En virtud de lo dispuesto Decreto 67/2020, de 12 de junio, del Consell, de regulación de la seguridad humana y la coordinación de las emergencias ordin...

Seguretat MADRID 0
03/07/2021 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

M'agradaria saber els horaris laborals del cos d'especialistes en comunicacions i emergències (cos C1- 11). Formaré part de la propera borsa i aquesta...

Ocupació CASTELLÓN / CASTELLÓ 0
12/07/2024 Conselleria de Sanitat

Solicitamos información sobre el número de contenciones mecánicas y químicas efectuadas en Salud Mental en la Comunidad Valenciana. -Cuántas se realiz...

Salut MADRID 0
25/06/2024 Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Los expedientes de agua de los años que se solicitan a continuació Expte.: 8/01 2021 Tarifas para 2021. Expte.: 107/12 2021 tarifas para 2022. Expte.:...

Comerç ALICANTE / ALACANT 0
08/07/2024 LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

En relació amb el desenvolupament dels programes mixts d' ocupació i formació (Tallers d' Ocupació), atès que en el present exercici 2024 no s'ha publi...

Ocupació ALICANTE / ALACANT 0
16/07/2024 Conselleria de Sanitat

Número total de ingresos hospitalarios por día en la Comunidad Valenciana, que hayan sido por crisis epilépticas o estatus epilepticus desde la fecha 0...

Salut ALICANTE / ALACANT 0
18/07/2024 Conselleria de Sanitat

Solicito que me faciliten copia del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito entre las partes r...

Salut MADRID 0
18/07/2024 Conselleria de Sanitat

Solicito que me faciliten copia del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito entre las partes r...

Salut MADRID 0
18/07/2024 Conselleria de Sanitat

Solicito que me faciliten copia del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito entre las partes r...

Salut MADRID 0
18/07/2024 Conselleria de Sanitat

Solicito que me faciliten copia del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito entre las partes r...

Salut MADRID 0
Mostrant 1 - 30 de 2.089 resultats
de 70

Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)

Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: diària
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: art. 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)