Visualització de contingut web

Seguiment de les sol·licituds d'Informació Pública

En aquesta pàgina pot cercar i consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les resolucions emeses des de 2021. Per a localitzar les sol·licituds que li interessen introduïsca paraules significatives en la caixa de text o revise el contingut de la taula. Pot ordenar-la fent clic sobre qualsevol criteri de la primera fila. Si desitja veure només les resolucions publicades, polse una vegada sobre la columna Sentit de la resolució de la primera fila. El text de les sol·licituds es publica en l'idioma en el qual es va redactar.
Per a baixar el contingut complet de la taula faça clic en l'enllaç Exportar la llista de resultats a CSV. Si vol consultar les resolucions publicades entre 2016 i 2020 baixe el fitxer amb el seguiment de les resolucions d'accés a la informació (format ODS) (19.01.2021).

 

 

Dades de la sol·licitud

Mostrant 31 - 60 de 1.919 resultats
de 64
Data sol·licitud Department / Organisme Informació sol·licitada Tema Província Data de la resolució Sentit de la resolució Causa de desestimació / inadmissió Termini de resposta
09/04/2024 Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

En atenció a l'anunci d'obertura del tràmit de consulta pública prèvia en relació a l'avantprojecte de llei, de la Generalitat, de Protecció i Ordenaci...

Legislació i justícia VALENCIA / VALÈNCIA 0
09/04/2024 Conselleria de Sanitat

al respecto del concurso publico expediente PA 595/2023 Suministro, montaje, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento endoscopias para e...

Salut MADRID 0
26/02/2024 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Presupuesto que recibe el centro de protección de menores de la fundación Diagrama en Valencia, calle San Xavier nº2, e inversión del mismo en la prote...

Societat i benestar VALENCIA / VALÈNCIA 0
13/11/2023 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

- Número de solicitudes para la adjudicación de vivienda pública para Valencia capital. -Número de vivienda pública disponible en Valencia capital. -N...

Habitatge VALENCIA / VALÈNCIA 0
23/01/2024 Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Quisiera saber que medidas sostenibles toma el municipio de Valencia y la Generalitat Valenciana, por ejemplo, que tipo fomentaciones utiliza la Genera...

Medi ambient VALENCIA / VALÈNCIA 0
16/03/2024 Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Proyecto remitido por el Real Club Naútico Dénia para solicitar prórroga de la concesión en el que se proyecta la creación de un paseo peatonal elimina...

Urbanisme i infraestructures ALICANTE / ALACANT 0
28/02/2022 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

En virtud de lo dispuesto Decreto 67/2020, de 12 de junio, del Consell, de regulación de la seguridad humana y la coordinación de las emergencias ordin...

Seguretat MADRID 0
03/07/2021 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

M'agradaria saber els horaris laborals del cos d'especialistes en comunicacions i emergències (cos C1- 11). Formaré part de la propera borsa i aquesta...

Ocupació CASTELLÓN / CASTELLÓ 0
08/09/2021 CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

En relación a mi solicitud n. GVRTE/2021/2034946 dónde solicito la siguiente información en relación a la reducción del límite de velocidad que se ha p...

Urbanisme i infraestructures ALICANTE / ALACANT 0
02/09/2021 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Todos los datos que van a ser mencionados a continuación, desde el año 2011 hasta 2021: - Número de capellanes o sacerdotes que trabajan en los hospi...

Salut VALENCIA / VALÈNCIA 0
19/04/2023 Conselleria de Sanitat

Solicito un listado, a ser posible en formato reu¿lizable (es decir, evitando en la medida de lo posible un documento en PDF), con los resultados de to...

Salut MADRID 0
09/03/2023 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

Según publica hoy el periódico Valencia Plaza: ¿(¿) Se adjudicó un contrato menor a la empresa Interpreta Cultural Projects SL por 16.940 euros (IVA in...

Cultura i oci VALENCIA / VALÈNCIA 0
20/02/2023 INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF)

Le escribo de la Fundación Hay Derecho. Desde nuestra organización, estamos realizando un informe sobre cómo se eligen los cargos directivos de diversa...

Sector públic MADRID 0
03/05/2023 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Uvax Concepts, S.L. es una empresa de fabricación de equipos de Telecomunicaciones y pone en el mercado envases industriales (para embalaje) pero no lo...

Medi ambient VALENCIA / VALÈNCIA 0
15/02/2023 CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

El 2017 va sortir publicada aquesta notícia al diari Valencia Plaza i a altres mitjans: https://valenciaplaza.com/el-80-de-lo-invertido-en-el-corredor-...

Urbanisme i infraestructures BARCELONA 0
09/06/2023 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV)

SOL·LICITE Projecte d'execució d'obres de construcció de nous accessos en estacions de Metrovalencia. Concretament, voldría el projecte de renovació...

Transport VALENCIA / VALÈNCIA 0
20/02/2023 ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVHA)

Le escribo de la Fundación Hay Derecho. Desde nuestra organización, estamos realizando un informe sobre cómo se eligen los cargos directivos de diversa...

Sector públic MADRID 0
22/02/2023 ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVHA)

VoVolia informació sobre el procediment a seguir per accedir a la borsa d'habitatges del centre històric de València. Vaig estar de lloguer al carrer Q...

Habitatge VALENCIA / VALÈNCIA 0
22/02/2023 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

sol·licitem, les dades següents: la valoració detallada de cadascun dels criteris de tots els apartats de totes les universitats valencianes (incloent-...

Educació ALICANTE / ALACANT 0
20/02/2023 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV)

Le escribo de la Fundación Hay Derecho. Desde nuestra organización, estamos realizando un informe sobre cómo se eligen los cargos directivos de diversa...

Sector públic MADRID 0
13/11/2022 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Desearía información sobre los acuerdos y conciertos mantenidos por la Conselleria de Sanitat con el Hospital Vithas Virgen del Consuelo, Calle Callosa...

Salut VALENCIA / VALÈNCIA 0
06/09/2021 CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA CMCV

Sol·licite informació per saber si existeix una inscripció del Centre d'Interpretació Ambiental i de la Cultura del l'oli d'Aielo de Malferit per tal d...

Medi Rural VALENCIA / VALÈNCIA 0
30/09/2022 AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA

Se solicita información histórica anual sobre todos los pagos efectuados como subvenciones PAC en relación con las parcelas catastrales 03083A02600010...

Medi Rural BARCELONA 0
14/11/2022 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

En virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, solicito por favor la cantidad de fo...

Salut MADRID 0
01/10/2021 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

Preciso conocer todas las circunstancias que rodean mi asistencia del pasado 05/09/21, sobre las 18:00 aprox., cuando circulando en bicicleta por el ca...

Seguretat VALENCIA / VALÈNCIA 0
19/07/2021 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

Solicita le sean remitidas copias autentificadas de las dos circulares emitidas por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. E...

Seguretat ALICANTE / ALACANT 0
27/09/2022 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV)

Años 2020, 2021 y 2022 para la Comunidad en total y para las tres provincias Alicante, Castellón y Valencia: -Líneas, kilómetros, viajeros y recaudac...

Transport ALICANTE / ALACANT 0
21/12/2021 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

A la meua consulta anterior: "Si bé es cert que les vacunes tenen un percentatge xicotet d'efectes greus, aquestes existeixen i estan reconeguts en le...

Salut VALENCIA / VALÈNCIA 0
19/11/2021 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

El pasado 5/09/21, supongo a media tarde, alguien llamó solicitando asistencia a un ciclista, yo, que había sufrido una caída en el antiguo cauce del T...

Seguretat VALENCIA / VALÈNCIA 0
09/03/2022 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

Respecto a este tema, el nuevo Decreto 179/2021 ya puntúa la titulación de Técnico Superior en la movilidad para Agentes de Policía Local. Las bases ap...

Seguretat ALICANTE / ALACANT 0
Mostrant 31 - 60 de 1.919 resultats
de 64

Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)

Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: diària
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: art. 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)