Visualització de contingut web

Seguiment de les sol·licituds d'Informació Pública

En aquesta pàgina pot cercar i consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les resolucions emeses des de 2021. Per a localitzar les sol·licituds que li interessen introduïsca paraules significatives en la caixa de text o revise el contingut de la taula. Pot ordenar-la fent clic sobre qualsevol criteri de la primera fila. Si desitja veure només les resolucions publicades, polse una vegada sobre la columna Sentit de la resolució de la primera fila. El text de les sol·licituds es publica en l'idioma en el qual es va redactar.
Per a baixar el contingut complet de la taula faça clic en l'enllaç Exportar la llista de resultats a CSV. Si vol consultar les resolucions publicades entre 2016 i 2020 baixe el fitxer amb el seguiment de les resolucions d'accés a la informació (format ODS) (19.01.2021).

 

 

Dades de la sol·licitud

Mostrant 1 - 30 de 2.032 resultats
de 68
Data sol·licitud Department / Organisme Informació sol·licitada Tema Província Data de la resolució Sentit de la resolució Causa de desestimació / inadmissió Termini de resposta
15/11/2021 CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

Solicitamos: - Convenio entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Villena por la que la primera abonaba 15 millones de euros y el segundo l...

Urbanisme i infraestructures ALICANTE / ALACANT 26/11/2021 Estimatòries 11
10/11/2021 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Solicito información sobre las colonias felinas, en concreto, sobre los siguientes puntos: 1. Cómo se puede crear una colonia felina. 2. Qué permisos s...

Urbanisme i infraestructures VALENCIA / VALÈNCIA 03/12/2021 Remissió a Entitat o Administració Competent 23
15/11/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

1. Es realitze una revisió del contingut i de la valoració otorgada per el tribunal de Valencia V1, del meu exàmen pràctic. I que aquesta revisió siga...

Educació CASTELLÓN / CASTELLÓ 21/12/2021 Estimatòries 36
16/11/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Quisiera saber cuántas personas del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, destinados en una FPA han cobrado en algún mes del curso 2019-2020 o...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 16/12/2021 Estimatòries 30
17/11/2021 CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Solicito copia de los modelos de prueba de examenes de Cuerpo superior de gestión de administración general de la Administración de la Generalitat, esc...

Ocupació VALENCIA / VALÈNCIA 14/12/2021 Estimatòries 27
03/10/2021 CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

Se han publicado por parte de este organismo, una serie de incoaciones de expedientes para la declaración de herederos abintestato a favor de la Genera...

Hisenda MADRID 28/10/2021 Estimatòries 25
20/12/2021 CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Solicita se le facilite la información requerida sobre el ejercicio de la potestad sancionadora por los incumplimientos horarios de la actividad denomi...

Cultura i oci VALENCIA / VALÈNCIA 23/12/2021 Estimatòries 3
22/12/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Los datos que se solicitan y que obran en poder de la Consellería de Educación al serle facilitados por cada centro de educación infantil a través de l...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 11/01/2022 Estimatòries 20
07/01/2022 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA FUENTES NORMATIVAS Y BIBLIOGRAFIA DE LAS CONVOCATORIAS DE OPOSICIÓN A CATEGORÍAS DE SALUD PÚBLICA. Salut VALENCIA / VALÈNCIA 04/02/2022 Estimatòries 28
10/01/2022 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Solicito documentación sobre la concesión del parking publico del hospital general de Alicante, en concreto la información relativa a tarifas o su regu...

Hisenda ALICANTE / ALACANT 08/02/2022 Estimatòries 29
10/08/2021 CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Con fecha 30 de julio de 2021 se me ha notificado resolución estimatoria de acceso a la información pública con número de expediente GVAGIP/2021/368. E...

Sector públic VALENCIA / VALÈNCIA 30/08/2021 Estimatòries 20
30/09/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Por la presente se expone que en fecha 01/09/2021 se presentó una solicitud de información pública con número de registro GVRTE/2021/2154318 en la que...

Educació MADRID 06/10/2021 Estimatòries 6
09/11/2021 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

M'agradaria disposar dels límits dels Parc Naturals de la Font Roja, i del Parc de la Serra de Mariola, amb les seues zones d'amortiguament, per conèix...

Medi ambient ALICANTE / ALACANT 09/11/2021 Remeses a procediment especial 0
08/07/2021 CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Copia de las siguientes resoluciones de homologación de acciones formativas del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP): - 7/19 - 3/20 -...

Legislació i justícia LA CORUÑA 09/07/2021 Estimatòries 1
10/09/2021 CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT Número de licencias ACTIVAS de VTC en la provincia de Valencia que consten en los registros públicos. Transport VALENCIA / VALÈNCIA 17/09/2021 Estimatòries 7
23/09/2021 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)

Para este estudio, necesitaría datos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, donde aparece un inventario detallado y el valor total de la herencia, pe...

Hisenda MADRID 18/10/2021 Estimatòries 25
08/01/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

En virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la interesada requiere que le sean e...

Legislació i justícia ALICANTE / ALACANT 10/01/2022 Estimatòries 2
12/07/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Sol·licite: - Els informes tècnics que han sigut emesos o rebuts per l'organisme competent respecte a aquesta qüestió. - Les respectives autoritzacions...

Cultura i oci VALENCIA / VALÈNCIA 14/10/2021 Estimatòries 94
18/07/2021 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

Me gustaría saber si entre la formación básica, como específica en el Anexo II del Plan anual de formación del Instituto Valenciano de Seguridad Públic...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 0
23/06/2021 CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Com a candidat a formar part de borses de treball de la GVA, i estar actualment en actiu. M'agradaria saber els sous (bruts mensuals i/o anuals) sense...

Sector públic CASTELLÓN / CASTELLÓ 30/06/2021 Estimatòries 7
28/06/2021 CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA DE FECHA 17/06/2021 EN LA QUE SE ME INDICA QUE LA CONVOCATORIA INCLUY...

Ocupació VALENCIA / VALÈNCIA 07/07/2021 Estimatòries 9
19/07/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

dades corresponents al nombre d'alumnes matriculats en l'any 2002 en els diferents CRA (Col·legi Rural Agrupat), o en defecte d'això, el nombre d'alumn...

Educació CASTELLÓN / CASTELLÓ 25/07/2021 Estimatòries 6
06/10/2021 CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Consta en los presupuestos de la GV para este año un partida en concepto de guardías para los funcionarios del IML Castellón, pero en dicho órgano no s...

Legislació i justícia CASTELLÓN / CASTELLÓ 03/11/2021 Estimatòries 28
29/10/2021 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

El artículo 16.2 de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, recoge que las administraciones sanitarias crearán un regist...

Salut MADRID 25/11/2021 Remeses a procediment especial 27
05/10/2021 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Tomando como referencia la Relación de puestos de trabajo de carácter funcionarial (RPT) de de la Conselleria de Sanidad , Solicito: 1) El número tot...

Sector públic CASTELLÓN / CASTELLÓ 26/11/2021 Estimatòries 52
21/10/2021 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Número y porcentaje de contagios por la Covid-19 que responden a reinfecciones o a personas que ya habían padecido esta enfermedad previamente. Número...

Salut MADRID 21/12/2021 Estimatòries 61
08/06/2021 CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

SOLICITA en base al derecho de acceso a la información publica de la Ley de Transparencia la siguiente información relativa al año 2020: a) Numero tot...

Sector públic LA RIOJA 02/07/2021 Estimatòries 24
24/09/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT DOCUMENTS A PARTIR DEL 31 DE MAIG DE 2021 SOBRE MODIFICACIÓ COLEGIO ALEMÁN Educació VALENCIA / VALÈNCIA 05/10/2021 Estimatòries 11
28/10/2021 CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Sol·licite llistat places ocupades per funcionaris interins com a auxiliars de gestió a la província de Castelló Sector públic CASTELLÓN / CASTELLÓ 03/11/2021 Estimatòries 6
25/01/2022 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Percecpciones retributibas para la conducción por parte de determinado personal técnico del área de inspección de la Conselleria de Agricultura, Desarr...

Sector públic VALENCIA / VALÈNCIA 02/02/2022 Estimatòries 8
Mostrant 1 - 30 de 2.032 resultats
de 68

Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)

Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: diària
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: art. 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)