Visualització de contingut web

Seguiment de les sol·licituds d'Informació Pública

En aquesta pàgina pot cercar i consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les resolucions emeses des de 2021. Per a localitzar les sol·licituds que li interessen introduïsca paraules significatives en la caixa de text o revise el contingut de la taula. Pot ordenar-la fent clic sobre qualsevol criteri de la primera fila. Si desitja veure només les resolucions publicades, polse una vegada sobre la columna Sentit de la resolució de la primera fila. El text de les sol·licituds es publica en l'idioma en el qual es va redactar.
Per a baixar el contingut complet de la taula faça clic en l'enllaç Exportar la llista de resultats a CSV. Si vol consultar les resolucions publicades entre 2016 i 2020 baixe el fitxer amb el seguiment de les resolucions d'accés a la informació (format ODS) (19.01.2021).

Dades de la sol·licitud

Mostrant 1 - 30 de 544 resultats
de 19
Data sol·licitud Department / Organisme Informació sol·licitada Tema Província Data de la resolució Sentit de la resolució Causa de desestimació / inadmissió Termini de resposta
21/01/2022 CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

querría conocer toda la información sobre las plazas de los cuerpos A1-08, superior técnico de archivística, biblioteconomía y documentación, y A2-04,...

Sector públic VALENCIA / VALÈNCIA 26/01/2022 Estimatòries 5
20/01/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT Soy opositora de la GVA y quisiera saber el título de FP 2 grado la equivalencia con las titulaciones que se requieren. Gracias Educació VALENCIA / VALÈNCIA 26/01/2022 Estimatòries 6
13/01/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Poder disponer de los datos del alumnado de la provincia de Alicante, en especial los referidos a datos demográficos, resultados académicos a lo largo...

Educació ALICANTE / ALACANT 13/01/2022 Desestimatòries Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control (art. 14.1.g), La protecció de dades de caràcter personal (art. 15) 0
11/01/2022 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

A LA GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA Secretaria autonómica de Emerg...

Medi ambient ALICANTE / ALACANT 12/01/2022 Remeses a procediment especial 1
08/01/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

En virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la interesada requiere que le sean e...

Legislació i justícia ALICANTE / ALACANT 10/01/2022 Estimatòries 2
08/01/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

En virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el interesado requiere que le sean e...

Legislació i justícia ALICANTE / ALACANT 10/01/2022 Estimatòries 2
08/01/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

En virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la interesada requiere que le sean e...

Legislació i justícia ALICANTE / ALACANT 10/01/2022 Estimatòries 2
04/01/2022 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Por tal motivo, y en aras a la defensa de los derechos de nuestros hijos, solicitamos se nos expida copia de la resolución por la que se acuerda amplia...

Educació ALICANTE / ALACANT 21/01/2022 Estimatòries 17
01/01/2022 CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

BUENOS MIRE EL AYUNTAMIENTO DE ALBALAT DELS SORELLS LLEVA COMO 4 AÑOS SIN ABRIR LAS BOLSAS DE EMPLEO EN CONCRETO DOS, SE HA PREGUNTADO EN VOZ AL ALCALD...

Legislació i justícia VALENCIA / VALÈNCIA 11/01/2022 Remissió a Entitat o Administració Competent 10
29/12/2021 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA Solicito el informe de neurología. Salut VALENCIA / VALÈNCIA Remeses a procediment especial 0
22/12/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Los datos que se solicitan y que obran en poder de la Consellería de Educación al serle facilitados por cada centro de educación infantil a través de l...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 11/01/2022 Estimatòries 20
22/12/2021 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Protocolos de actuación del personal sanitario o manuales que se seguían para la atención del paciente no covid hospitalizados por otras causas relativ...

Salut VALENCIA / VALÈNCIA 22/12/2021 Estimatòries 0
17/12/2021 CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

Rebre referenciada bé la base jurídica o legitimació, bé la còpia d'acta, acord o resolució, per la qual ha acabat publicada en la web de la Corporació...

Sector públic VALENCIA / VALÈNCIA 13/01/2022 Estimatòries 27
15/12/2021 CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Añadir a lo solicitado en el expediente mencionado con número de registro GVRTE/2021/2784981 (Resolución de 11 de diciembre de 2019 de la DGFP de modif...

Sector públic VALENCIA / VALÈNCIA 21/12/2021 Estimatòries 6
14/12/2021 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Quisiera obtener la información relativa a la evaluación de impacto ambiental realizada y la autorización que en su caso dio Conselleria a favor de Adm...

Medi ambient ALICANTE / ALACANT 15/12/2021 Remeses a procediment especial 1
14/12/2021 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Los contratos menores de 25.000€ relacionados concretamente con Medio Ambiente (actuaciones o departamento) entre el 1 de abril de 2009 y el 31 de juli...

Contractació MADRID 29/12/2021 Estimatòries 15
13/12/2021 CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Concert artista Beret, Organització Live *Nation recinte Marina Sud València 15.10.2021 Amb la finalitat de determinar les possibles responsabilitats...

Cultura i oci VALENCIA / VALÈNCIA 15/12/2021 Inadmeses Ús del dret d'accés amb caràcter abusiu (article 49) 2
10/12/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Per als cursos 2019,2020, i el que portem de 2021, nombre d'assignacions de professorat d'infantil i primària a atencions domiciliàries per motiu d'hos...

Educació CASTELLÓN / CASTELLÓ 20/12/2021 Estimatòries 10
09/12/2021 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA Solicito información acerca del tiempo de espera medio en el servicio de urgencias pediátricas del hospital de la Fe de Valencia durante el año 2021. Salut VALENCIA / VALÈNCIA 28/12/2021 Estimatòries 19
09/12/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

En virtud de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, les solicito la siguiente información y desglosada como...

Educació MADRID 13/01/2022 Estimatòries parcialment Informació que necessite reelaboració (article 47) 35
02/12/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Benvolgut/da: Li escric per poder obtindre els projectes desestimats, des de 1992, de la construcció d'un col.legi nou en la localitat de Piles. Sal...

Educació VALENCIA / VALÈNCIA 29/12/2021 Informació no es troba en poder de l'administració 27
02/12/2021 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Solicito el acceso a los protocolos más recientes elaborados por todos los hospitales de la Comunidad Valenciana para el tratamiento de la osteoporosis...

Salut 21/12/2021 Estimatòries 19
01/12/2021 CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

Informe/Estudio dirigido por Joan Carles Membrado del departamento de Geografía de la Universitat de Valencia para tener conocimiento de los criterios...

Transport VALENCIA / VALÈNCIA 17/01/2022 Desestimatòries La seguretat pública (art. 14.1.d), Els interessos econòmics i comercials (art. 14.1.h) 47
01/12/2021 CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Expte.: Transmisión a favor de Eólicas Mare Nostrum S.L (EOMAR) de los derechos y obligaciones adquiridos por Energías Renovables Mediterráneas S.A. (R...

Energia VALENCIA / VALÈNCIA 03/01/2022 Desestimatòries La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris (art. 14.1.e) 33
01/12/2021 CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

Todos los documentos relativos a transferencias de fondos europeos en materia de protección de menores, recibidas por la Comunidad Autónoma de Valenci...

Societat i benestar BARCELONA 21/12/2021 Estimatòries 20
30/11/2021 CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

Aquellos expedientes de procedimientos administrativos sancionadores contra usuarios de servicios de transporte que estén en posesión de la Administrac...

Transport CÓRDOBA 14/01/2022 Estimatòries 45
30/11/2021 CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S.A. (CACSA)

Contacto con ustedes para solicitar información de carácter público sobre la construcción de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. En mi r...

Urbanisme i infraestructures BARCELONA 23/12/2021 Estimatòries 23
28/11/2021 AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA

Buenos días. Con motivo de una investigación académica, tengo una cuestión técnica relativa a la normativa de los ferrocarriles del área metropolitana...

Transport CÁDIZ 16/12/2021 Remissió a Entitat o Administració Competent 18
28/11/2021 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Me remito a esta Conselleria, con la finalidad de que me pueda informar en relación con la siguiente cuestion. La transferencia de la Sanidad gestionad...

Legislació i justícia VALENCIA / VALÈNCIA 02/12/2021 Informació no es troba en poder de l'administració 4
27/11/2021 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Solicito las pruebas prácticas de las Oposiciones al Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria realizadas en 2018 y 2021, llevadas a cabo por la Ge...

Educació MURCIA 21/12/2021 Estimatòries 24
Mostrant 1 - 30 de 544 resultats
de 19

Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)

Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions
Data d'actualització del text: març 2021
Periodicitat: diària
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: art. 12 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)