Visualització de contingut web

Sanitat

La normativa vigent sobre transparència no preveu la publicació d'informació específica de l'àmbit de la sanitat i la salut pública en els portals de transparència. És per això que, l'òrgan competent de la Generalitat en aquesta matèria, va promoure la publicació de la documentació relativa a les concessions administratives de sanitat. Aquesta documentació s'ha completat amb la publicació dels continguts informatius derivats d'altres compromisos de la Generalitat que es relacionen a continuació.

 

Font: òrgan competent en matèria de sanitat
Data d'actualització: setembre 2022
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: abril 2017  
Fonament: iniciativa del departament amb competències en sanitat; Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i Transparència Internacional Espanya (2 de juliol de 2018); indicadors dccaa312 i dccaa313 de l'índex de transparència DYNTRA