Visualització de contingut web

Resum de les subvencions concedides

Consulte la taula amb l'import total de les subvencions concedides anualment des de 2015 per cada òrgan concedent.

Resumen Concedentes

Tornar

Gràfic per Forma de Concessió de Dirección General de Planificación y Servicios (LABORA) per al 2019

Gràfic per Tipus de Beneficiari de Dirección General de Planificación y Servicios (LABORA) per al 2019

Gràfic per Finalitat de Dirección General de Planificación y Servicios (LABORA) per al 2019

Pie resumen subvenciones

Font: sistema d'informació dependent de la Intervenció General de la Generalitat
Data d'actuaització: consulteu la data que apareix al final de la taula
Periodicitat: mensual
Data de creació: juny 2018 
Fonament jurídic: art. 23 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 14 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5212 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 56 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

 

Totes les unitats estan expressades en euros.