Visualització de contingut web

Resum de les subvencions concedides

Consulte la taula amb l'import total de les subvencions concedides anualment des de 2015 per cada òrgan concedent.

Resumen Concedentes

Òrgan concedent 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias 645.856,78 22.621.817,95
Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) 14.154.153,04 22.618.499,46 14.838.042,99 1.067.782,58 9.795,96
Agencia Valenciana de la Innovación 13.743.957,98 15.561.443,41 20.037.137,23
Agencia Valenciana de Turisme 3.756.872,70 6.569.783,60 2.623.565,05 66.870,30
Autoridad de Transporte Metropolitano de València 7.939.650,00 7.954.650,00 7.959.650,00
Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana 16.132,25 37.534,40
Consell Valencià de Cultura 26.800,00 24.000,00 24.000,00 23.996,00
Dirección General de Empleo y Formación 50.722.477,99 123.256.444,60 263.488.940,68 300.805.589,92 224.845.828,75 335.264,63 1.968,40
Dirección General de Empleo y Formación (LABORA) 4.935.724,63 163,40 8.743,52 26.186,33 77.610.175,45 361.734.785,10 173.978.474,23
Dirección General de Planificación y Servicios 2.010.977,32 2.243.623,92 364.619,86 39.336,39
Dirección General de Planificación y Servicios (LABORA) 300.000,00 63.106,62 2.727.170,81
Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores 149.689,92 45.000,00
Gabinete del President 459.112,00 566.328,71 1.127.016,66 2.153.544,24 495.860,62 379.703,82 62.900,00
Institut Cartogràfic Valencià 282.115,51 31.739,81 165.035,10 79.707,15 107.643,00 145.280,50
Institut Valencià de Cultura 4.481.969,10 8.233.460,99 8.741.343,78 9.435.582,97 10.272.772,45 12.622.336,80 25.800,00
Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) 496.000,00 3.284.681,64
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove (IVAJ.GVAJOVE) 319.624,44 180.000,00 1.073.778,11 2.377.819,30 2.291.248,53 587.000,00
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) 31.648.229,77 75.340.029,91 95.339.737,51 96.546.145,89 90.881.848,84 38.892.806,49
Instituto Valenciano de Finanzas 1.492.734,30 7.266.459,64 12.737.136,88
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) 90.720,00 74.260,00 2.720,00 269.456,00 482.683,69 232.520,00
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) 12.000,00 24.555,84 12.773,88 12.837,72
Presidencia de la Generalitat 782.620,76 110.000,00
Secretaría Autonómica de Agricultura y Desarrollo Rural 14.977.720,21 31.516.625,84 34.089.950,23 20.639.918,13 23.774.241,12 22.683.975,73 8.203.027,44
Secretaria Autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad Energética 1.377.624,41 1.459.081,96 17.474.235,91 22.020.328,72 28.676.143,21 9.756.711,89 36.096.438,66
Secretaría Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales 155.889.750,72 111.078.925,90 245.404.326,90 207.283.285,89 269.893.368,77 59.602.504,27 2.463.872,98
Secretaría Autonómica de Comunicación 670.250,16 531.386,51 415.601,02 400.000,00 300.000,00
Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática 44.801.645,51 54.491.794,96 316.915,97
Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte 10.378.855,97 57.412.062,49 74.776.759,56 84.584.843,05 95.387.811,51 111.017.217,10 89.566.557,14
Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo 19.804.477,71 27.529.121,93 52.018.577,38 107.242.054,64 117.474.616,91 119.558.810,46 49.900.644,49
Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional 951.230.627,40 799.175.809,91 953.639.648,91 912.122.856,24 924.460.878,22 169.295.217,40 2.131.248,61
Secretaría Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria 116.911,60 35.128,17 11.200.141,24 4.723.795,87
Secretaria Autonómica de Empleo 4.941.068,99 642.933,13 4.734.984,30 8.698.429,62 7.404.281,79 35.575.302,03 9.715.278,92
Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad 8.364.669,93 2.216.584,19 34.563.744,19 62.858.179,57 63.024.617,12 27.572.704,90 4.309.531,40
Secretaria Autonómica de Innovación y Transformación Digital 50.520.000,00
Secretaría Autonómica de Justicia y Administración Pública 31.571.335,85 43.179.598,55 48.370.608,52 48.415.072,25 47.862.470,00 51.535.630,00
Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático 1.466.110,79 626.642,44 4.710.474,30 2.967.948,20 4.670.712,70 9.031.359,07 1.450.154,28
Secretaria Autonómica de Modelo Económico y Financiación 18.621.138,27 449.621,93 439.387,00 6.689.254,82 25.386.621,88 6.359.335,65 391.040,00
Secretaria Autonómica de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible 44.555.337,70 9.686.696,24 16.486.365,70 15.505.806,08 3.342.968,64 3.255.347,70 4.833.130,75
Secretaría Autonómica de Participación y Transparencia 2.067.421,51 16.025.681,93 30.579.318,65 35.101.796,94 7.675.888,50 2.319.883,29 263.265,29
Secretaría Autonómica de Planificación y Organización del Sistema 50.000,00 63.563.449,76 1.523.823,88 171.455.824,67 4.654.517,61
Secretaría Autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje 60.000,00
Secretaría Autonómica de Presidencia 1.893.163,36 500.000,00 41.300.000,00 48.322.823,51 1.470.000,00 417.000,00 417.000,00
Secretaría Autonómica de Promoción Institucional y Cohesión Territorial 31.015.114,56 47.051.715,32 49.037.416,76 141.893.733,62
Secretaría Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público 1.175.434.777,70 56.921.913,07 83.416.430,56 95.898.508,82 82.761.191,26 72.100.064,52 9.689,17
Secretaria Autonómica de Universidades e Investigación 24.141.560,35 39.425.399,86 83.338.144,89 80.872.950,99 988.352.912,18 768.782.181,86
Secretaria Autonómica de Vivienda y Función Social 14.650.717,93 4.152.317,62 9.298.539,01 28.527.944,45 31.810.786,31 46.441.003,10 2.992,33
Secretaría Autonómica para la Unión Europea y Relaciones Externas 12.000,00 510.393,72 124.126,19 263.415,60 88.415,60 200.000,00
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U 810.000,00 240.000,00
Subsecretaría - Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 59.000,00 160.000,00 190.720,00 190.720,00 80.469,12 175.720,00
Subsecretaría - Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 218.500,00 50.630,08
Subsecretaría - Conselleria de Hacienda y Modelo Económico 158.764,83 5.459,00 162.000,00 529.544,19 822.593,56 254.310,00 295.710,00
Subsecretaria - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública 190.614,66 150.000,00 3.449.997,67 1.764.000,00
Subsecretaria - Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática 145.000,00 100.000,00
Subsecretaria - Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 391.300,00 217.000,00 476.600,00 699.500,00 676.942,00 876.980,00 746.980,00
Subsecretaría - Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 880.000,00 30.000,00 101.315,44 1.873.020,00 4.220.253,23 30.000,00 30.000,00
Subsecretaría - Presidencia de la Generalitat 80.000,00 228.660,29 760.546,70 986.013,09 400.000,00
Subsecretaria - Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática 233.800,00 327.100,00
Subsecretaría - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 6.803,95 32.802,00 124.758,01 229.295,22 190.172,24
Turisme de la Comunitat Valenciana 728.834,38 4.551.413,21 11.920.583,07 12.682.328,83 17.889.913,06 95.781,84
Total Generalitat 2.524.216.201,10 1.318.649.677,31 2.084.627.988,26 2.357.862.006,23 2.383.470.802,42 2.598.457.799,68 1.414.659.963,74
Última data d'actualització de les dades: 19/06/2021

Pie resumen subvenciones

Font: sistema d'informació dependent de la Intervenció General de la Generalitat
Data de creació: juny 2018
Periodicitat: mensual
Data d'actualització de les dades: consulteu la data que apareix al final de la taula
Fonament jurídic: art. 9.1.e) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 14 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5212 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 56 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

 

Totes les unitats estan expressades en euros.