Visualització de contingut web

Resolucions judicials

En aquest apartat es poden consultar les sentències judicials que afecten a la Generalitat Valenciana gràcies a la col·laboració amb la base de dades del Centre de Documentació Judicial (CENDOJ), que és l'òrgan tècnic del del Consell General del Poder Judicial que s'encarrega de la publicació oficial de la jurisprudència.

En esta col·laboració amb el CENDOJ, a través del següent enllaç s'ofereix una selecció de sentències judicials, resultat d'una cerca àmplia a partir del text lliure, en les quals la Generalitat és part (demandant, demandada o interessada):

A més a més, mitjançant la pròpia pàgina oficial del CENDOJ, també es pot realitzar una consulta més àmplia de les resolucions judicials que el Consell General del Poder Judicial publica per al general coneixement de la ciutadania. En esta base de dades es poden localitzar les resolucions judicials utilitzant diferents criteris de cerca:

 

 

 

Font: Centre de Documentació Judicial (CENDOJ)
Data d'actualització del text: novembre 2022
Periodicitat: cada vegada que s'afigen noves sentències judicials
Data de creació: novembre 2022
Fonament jurídic: art. 16.1 j) de la Llei 1/2022 de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.