REGIA - Registre de Grups d'Interés de la Generalitat

REGIA - Registre de Grups d'Interés de la Generalitat

 

 

Què és el Registre de Grups d'Interés de la Generalitat (REGIA)?  

És el registre que facilita la identificació i el control de l'activitat d'influència que realitzen els grups d'interés. Els grups d'interés són les persones jurídiques, entitats i organitzacions, i en els casos previstos per la llei les persones físiques, que mantenen comunicacions per a influir en la presa de decisions públiques.

 

 

 

 

REGIA - Registre de Grups d'Interés de la Comunitat Valenciana

ACCÉS AL REGISTRE

1. Accedir al Registre:

L'accés es fa per l'entitat o el seu representant. Com?

 • Certificat de l'entitat
 • Certificat personal digital: la plataforma comprova si està inscrit com a representant en el Registre de Representants de GVA. En el cas contrari, ha d'acreditar la representació.

2. Donar d'alta al representant del grup d'interés: Si no s'accedeix amb el certificat de l'organització ha de donar-se d'alta simultàniament al representant i al grup d'interés.

3. Donar d'alta al grup d'interés

4. Guardar les dades per a la seua publicació en GVA Oberta - Portal de transparència de la Generalitat

Té algun dubte? Contacte amb: occi@gva.es

 

Presentacions de les sessions formatives per a:

 • Serveis de Consultoria i Assessorament (PDF) (en castellà)
 • Empreses (PDF) (en castellà)
 • ONG's (PDF) (en castellà)
 • Professionals (PDF) (en castellà)
 • Activitats d'influència (PDF) (en castellà)

INFORMES - OFICINA DE CONTROL DE CONFLICTES D'INTERESSOS

Petjada dels grups d'interés

 • Recomanacions sobre el procediment d'emissió de l'informe de petjada de grups d'interés (PDF) 20.06.2022

Model d'Informe de petjada positiu (document ODT)

- Model d'Informe de petjada negatiu (document ODT)

 • Informe relatiu a les dates d'emissió obligatòria de l'informe de petjada dels grups d'interés (PDF) 13.05.2022 

Criteri interpretatiu sobre el caràcter preceptiu de l'informe de petjada de grups d'interés. Es tracta de determinar el moment a partir del qual ha d'exigir-se aquest informe en els expedients d'aprovació d'avantprojectes de llei o projectes de decret que es remeten al Consell.

 • Informe relatiu a la consulta formulada sobre l'emissió de l'informe de petjada dels grups d'interés i qüestions connexes (PDF) 15.06.2022
 • Informe sobre el procediment d'emissió de l'informe de petjada de grups d'interés en l'avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat (PDF) 08.07.2022

GUIA

 • Guia Registre Grups d'Interés (PDF)
 • Annex amb la descripció de les categories i subcategories dels grups d'interés (PDF)

 

CODI DE CONDUCTA

 • Codi de conducta (PDF)

 

NORMATIVA

 • LLEI 25/2018, de 10 de desembre, de la Generalitat, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8443, de 13.12.2018). 
 • DECRET 172/2021, de 15 d'octubre, del Consell, de desplegament de la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9202, de 26.10.2021)
 • RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es declara la disponibilitat de l'aplicació informàtica que dona suport al Registre de Grups d'Interés de la Generalitat, per a la posada en funcionament, d'acord amb el que es disposa en el Decret del Consell 172/2021, de 15 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9280 de 17.02.2022)
 • RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es creen els segells electrònics per a les actuacions administratives automatitzades del Registre de Grups d'Interés de la Generalitat (DOGV núm. 9280 de 17.02.2022)

REGIA - Registro de Grupos de Interés de la Comunitat Valenciana

 

 

Peu de pàgina

Font: Oficina de Control de Conflicte d'Interessos
Data d'actualització: setembre 2022
Periodicitat: ---
Data de creació: febrer 2022
Fonament: Llei 25/2018, de 10 de desembre, de la Generalitat, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8443, de 13.12.2018); Decret 172/2021, de 15 d'octubre, del Consell, de desplegament de la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9202, de 26.10.2021); Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022).