REGIA - Registre de Grups d'Interés de la Generalitat

REGIA - Registre de Grups d'Interés de la Generalitat

 

 

Què és el Registre de Grups d'Interés de la Generalitat (REGIA)?  

És el registre que facilita la identificació i el control de l'activitat d'influència que realitzen els grups d'interés. Els grups d'interés són les persones jurídiques, entitats i organitzacions, i en els casos previstos per la llei les persones físiques, que mantenen comunicacions per a influir en la presa de decisions públiques.

 

 

 

REGIA - Registre de Grups d'Interés de la Comunitat Valenciana

ACCÉS AL REGISTRE

1. Accedir al Registre:

L'accés es fa per l'entitat o el seu representant. Com?

 • Certificat de l'entitat
 • Certificat personal digital: la plataforma comprova si està inscrit com a representant en el Registre de Representants de GVA. En el cas contrari, ha d'acreditar la representació.

2. Donar d'alta al representant del grup d'interés: Si no s'accedeix amb el certificat de l'organització ha de donar-se d'alta simultàniament al representant i al grup d'interés.

3. Donar d'alta al grup d'interés

4. Guardar les dades per a la seua publicació en GVA Oberta - Portal de transparència de la Generalitat

 

Té algun dubte? Contacte amb: occi@gva.es

 

SESSIONS FORMATIVES

 • Presentacions de les sessions formatives per a:
 • Serveis de Consultoria i Assessorament (PDF)
 • Empreses (PDF
 • ONG's (PDF
 • Professionals (PDF)
 • Activitats d'influència (PDF)

 

 • Píndoles formatives per a alts càrrecs (vídeos) sobre:
 • Concepte de Grup d'Interés
 • La petjada dels grups d'interés
 • Activitats d'Influència

 

NORMATIVA

 • LLEI 25/2018, de 10 de desembre, de la Generalitat, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8443, de 13.12.2018). 
 • DECRET 172/2021, de 15 d'octubre, del Consell, de desplegament de la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9202, de 26.10.2021)
 • RESOLUCIÓ per la qual es declara la disponibilitat de l'aplicació informàtica que dona suport al Registre de Grups d'Interés de la Generalitat, per a la posada en funcionament, d'acord amb el que es disposa en el Decret 172/2021(DOGV núm. 9280 de 17.02.2022)
 • RESOLUCIÓ per la qual es creen els segells electrònics per a les actuacions administratives automatitzades del Registre de Grups d'Interés de la Generalitat (DOGV núm. 9280 de 17.02.2022)

 

 

GUIA

 • Guia Registre Grups d'Interés (PDF)
 • Annex amb la descripció de les categories i subcategories dels grups d'interés (PDF)
 • Codi de conducta (PDF)

 

INFORMES - OFICINA DE CONTROL DE CONFLICTES D'INTERESSOS

 • Informe relatiu a l'activitat i al funcionament del Registre de Grups d'Interés de la Generalitat durant l'any 2022 (PDF) 27.01.2023
 • Informe relatiu a l'activitat i al funcionament del Registre de Grups d'Interés de la Generalitat durant l'any 2023 (PDF) 27.02.2024 NOU!

Petjada dels grups d'interés

 • Recomanacions sobre el procediment d'emissió de l'informe de petjada de grups d'interés (PDF) 20.06.2022
 • Model d'Informe de petjada positiu (document ODT)
 • Model d'Informe de petjada negatiu (document ODT)
 • Informe relatiu a les dates d'emissió obligatòria de l'informe de petjada dels grups d'interés (PDF) 13.05.2022 
 • Criteri interpretatiu sobre el caràcter preceptiu de l'informe de petjada de grups d'interés. Es tracta de determinar el moment a partir del qual ha d'exigir-se aquest informe en els expedients d'aprovació d'avantprojectes de llei o projectes de decret que es remeten al Consell.
 • Informe relatiu a la consulta formulada sobre l'emissió de l'informe de petjada dels grups d'interés i qüestions connexes (PDF) 15.06.2022
 • Informe sobre el procediment d'emissió de l'informe de petjada de grups d'interés en l'avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat (PDF) 08.07.2022

Obligacions d'inscripció a Regia

 • Informe sobre l'obligació d'inscripció dels sindicats a Regia. (PDF) 09.02.2023

REGIA - Registro de Grupos de Interés de la Comunitat Valenciana

 

 

Peu de pàgina

Font: Oficina de Control de Conflicte d'Interessos
Data d'actualització: febrer 2024
Periodicitat: ---
Data de creació: febrer 2022
Fonament: Llei 25/2018, de 10 de desembre, de la Generalitat, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8443, de 13.12.2018); Decret 172/2021, de 15 d'octubre, del Consell, de desplegament de la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9202, de 26.10.2021); Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022).