REGIA - Registre de Grups d'Interés de la Generalitat

REGIA - Registre de Grups d'Interés de la Generalitat

 

Què és el Registre de Grups d'Interés de la Generalitat (REGIA)?  

És el registre que facilita la identificació i el control de l'activitat d'influència que realitzen els grups d'interés. Els grups d'interés són les persones jurídiques, entitats i organitzacions, i en els casos previstos per la llei les persones físiques, que mantenen comunicacions per a influir en la presa de decisions públiques.

 

Presentacions de les sessions formatives per a:

 

NOU: Informe relatiu a les dates d'emissió obligatòria de l'informe de petjada dels grups d'interés, emés per l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos.                   

Criteri interpretatiu sobre el caràcter preceptiu de l'informe de petjada de grups d'interés. Es tracta de determinar el moment a partir del qual ha d'exigir-se aquest informe en els expedients d'aprovació d'avantprojectes de llei o projectes de decret que es remeten al Consell.

 

 

 

 

 

REGIA - Registre de Grups d'Interés de la Comunitat Valenciana

ACCÉS AL REGISTRE

1. Accedir al Registre:

L'accés es fa per l'entitat o el seu representant. Com?

  • Certificat de l'entitat
  • Certificat personal digital: la plataforma comprova si està inscrit com a representant en el Registre de Representants de GVA. En el cas contrari, ha d'acreditar la representació.

2. Donar d'alta al representant del grup d'interés: Si no s'accedeix amb el certificat de l'organització ha de donar-se d'alta simultàniament al representant i al grup d'interés.

3. Donar d'alta al grup d'interés

4. Guardar les dades per a la seua publicació en GVA Oberta - Portal de transparència de la Generalitat

Té algun dubte? Contacte amb: occi@gva.es

 

 

 

 

GUIA

  • Guia Registre Grups d'Interés (PDF)
  • Annex amb la descripció de les categories i subcategories dels grups d'interés (PDF)

 

CODI DE CONDUCTA

  • Codi de conducta (PDF)

 

NORMATIVA

  • LLEI 25/2018, de 10 de desembre, de la Generalitat, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8443, de 13.12.2018). 
  • DECRET 172/2021, de 15 d'octubre, del Consell, de desplegament de la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9202, de 26.10.2021)
  • RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es declara la disponibilitat de l'aplicació informàtica que dona suport al Registre de Grups d'Interés de la Generalitat, per a la posada en funcionament, d'acord amb el que es disposa en el Decret del Consell 172/2021, de 15 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9280 de 17.02.2022)
  • RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es creen els segells electrònics per a les actuacions administratives automatitzades del Registre de Grups d'Interés de la Generalitat (DOGV núm. 9280 de 17.02.2022)

 

 

REGIA - Registro de Grupos de Interés de la Comunitat Valenciana

 

 

Activitats d'influència