Visualització de contingut web

Procés d'investidura a la Presidència de la Generalitat

Pie de página Proceso de investidura a la Presidencia de la Generalitat

Fonament jurídic

ACORD de 18 de desembre de 2006, del Ple de les Corts, pel qual aprova el Reglament de les Corts (DOGV núm. 5425, de 10.01.2007)

Llei Orgànica 5/1982,  d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 74 de 15.07.1982)

Font: Fonament jurídic
Data d'actualització: Juny 2023
Periodicitat: ---
Data de creació: Juny 2023