Visualització de contingut web

Principis Generals de la nova Llei 1/2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana

 1. Transparència màxima dels continguts que genera l'administració, excepte pels motius taxats en la llei.
 2. Transparència des del disseny dels sistemes, processos o procediments per garantir els requisits de transparència, obertura, reutilització i protecció de dades.
 3. Publicitat, proporcionant i difonent de manera constant, veraç i objectiva la informació.
 4. Comprensibilitat i claredat, facilitant l'accés a la ciutadania a la informació, utilitzant un llenguatge clar.
 5. Veracitat, garantint que la informació és autèntica, fiable, íntegra i està disponible.
 6. Reutilització de la informació que cal publicar en formats que possibiliten a la ciutadania la reutilització de les dades, creant valor afegit.
 7. Accessibilitat tecnològica universal, de manera que les eines utilitzades per a la difusió siguen localitzables i utilitzables per la ciutadania en condicions de seguretat.
 8. No discriminació, cal que l'administració  establisca els mitjans que permeten  a la ciutadania triar el mitjà d'accés a la informació.
 9. Orientació a la ciutadania i continuïtat en el temps com eix de l'estratègia de l'activitat pública.
 10. Govern obert, amb un diàleg bidireccional i permanent amb la ciutadania, que deuen promoure les administracions públiques, per garantir la transparència i la rendició de comptes.
 11. Modernització i neutralitat tecnològica, promovent l'ús de les tecnologies amb processos més eficients i pròxims a la ciutadania. 
 12. Responsabilitat i rendició de comptes, que cal promoure com a cultura de l'activitat pública.
 13. Integritat, de totes les persones al servei de les administracions públiques en l' exercici de les seues funcions, que deuen orientar-se a l'interés general.
 14. Bon govern, perquè l'administració funcione amb transparència, eficàcia, eficiència, qualitat i equitat, garantint la rendició de comptes i la bona administració.
 15. Planificació i avaluació de polítiques i serveis per garantir la millora contínua.
 16. Bona regulació en la funció normativa baix els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.
 17. Protecció de dades de caràcter personal, amb especial atenció a categories especials de dades.

 

Font: Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV, núm. 9323, de 22.04.2022)
Data de creació: febrer 2023