Visualització de contingut web

Política de mobilitat de la Generalitat

La mobilitat sostenible és el dret de la ciutadania a triar formes de desplaçar-se respectuoses amb la seua salut i seguretat, a més de adaptar-se als límits físics i ambientals de la ciutat, és a dir, que garantisquen l'accessibilitat, el creixement econòmic i el benestar de la població a llarg termini.

A continuació, pot trobar més informació sobre els plans de mobilitat de la Comunitat Valenciana, així com del Fòrum de la Mobilitat, un òrgan de participació ciutadana en matèria de mobilitat.


Font: òrgan competent en matèria de mobilitat urbana
Data de creació: novembre 2020
Data actualització: no consta, enllaça a pàgines web externes
Fonament: accions 1.2.24 i 6.1.75 del I Plan biennal de transparència 2019-2021