Planificació estratègica


 

EL CONSELL

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 

Programes no actius

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D´IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)

 

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 

Programes no actius

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 

Programes no actius

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)

[Des de l'1.01.2019 es denomina Agència Tributària Valenciana (vegeu art. 100 Llei 27/2018 de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat)]

 

Programes no actius

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 

Programes no actius

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 

Programes no actius

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 

Programes no actius

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 

Programes no actius

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT)

 

Programes no actius

LABORA-SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

 

Programes no actius

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 

Programes no actius

AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA (AVFGA)

INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA)

 

Programes no actius

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 

Programes no actius

 

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

  • Compareixença de la consellera en Les Corts per a informar sobre les línies polítiques generals que portarà a terme la conselleria en la X legislatura (Diari de sessions de Ple, núm. 9/X, de 19.09.2019) (Mediateca Corts Valencianes, 2:18:46-4:49:32)
  • Pla d'Atenció a la Ciutadania Atent-a 2020-2023 (enllaç a pàgina web externa)
  • Resolució de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per la qual s'aprova el pla de control aplicable a les activitats finançades durant l'exercici 2023 amb càrrec a les línies de subvencions gestionades per la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern. (Descarregar PDF)
  • Resolució de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per la qual s'aprova el pla de control aplicable durant el procés d'execució i comprovació de la justificació dels convenis subscrits amb les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i amb la fundació "Las Naves" amb càrrec a les dotacions pressupostàries de la Direcció General deTransparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern en l'exercici 2023. (24.01.2023) (Descarregar PDF)

 

Programes no actius

 

 

Font: unitat de transparència del departament responsable del pla o programa
Data d'actualització: agost 2023 
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: gener 2026
Fonament: art. 14.3.a) 6º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 33 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa177 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 9 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional