Visualització de contingut web

I Pla Biennal de Transparència 2019-2021

El Pla és l'instrument de planificació i avaluació de les actuacions que es duran a terme en matèria de transparència, accés a la informació pública, bon govern i dades obertes entre 2019 i 2021 en la Generalitat.

DOCUMENTS

ESTRUCTURA DEL I PLA

El Pla s'estructura en sis línies estratègiques:

  1. Garantir l'accés efectiu a la informació pública.
  2. Promoure la cultura de la transparència entre la ciutadania.
  3. Gestió eficaç i eficient de la transparència.
  4. Crear un marc de planificació, avaluació i rendició de comptes de les polítiques públiques.
  5. Generar valor i coneixement a través del foment de l'ús de les dades obertes.
  6. Fomentar la innovació en la Generalitat a través de la col·laboració i la participació social i interna.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I FUNCIONS

El I Pla ha sigut possible gràcies a l'esforç, les aportacions i les millores que han realitzat les unitats de transparència dels departaments i dels organismes autònoms de la Generalitat, les comissions de transparència dels departaments, la Comissió tècnica de coordinació en materia de transparència, el personal empleat públic i la ciutadania.

Les funcions dels actors de l'Administració de la Generalitat en relació amb el Pla es poden consultar en la pàgina web del Portal sobre Organització en matèria de transparència.

RESPONSABILITATS I PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ

En relació a l'avaluació del Pla hi ha tres nivells de responsabilitats:

  1. La Comissió tècnica de coordinació en matèria de transparència (CTCT), auxiliada pel Servei de Transparència de la Activitat Pública (STAP).
  2. Equip avaluador, que serà designat pel nivell anterior (CTCT i STAP).
  3. Les Unitats de Transparència de cada departament de la Generalitat.

Per fer un seguiment correcte del Pla s'ha establit un sistema de governança que permetrà a la ciutadania conèixer en tot moment l'estat de cadascuna de les accions que en formen part. Les no iniciades s'identificaran amb el color roig, amb groc aquelles que estiguen en execució i, finalment, el color verd assenyalarà les que ja s'han finalitzat. Cada acció duu integrada una sèrie d'indicadors, el compliment dels quals donarà per completada l'acció.

El seguiment del compliment i l'avaluació del Pla es podrà fer a través del Portal de Transparència, GVA Oberta. Durant la vigència del Pla es realitzarà una avaluació intermèdia i en concloure la seua vigència una avaluació final.

RENDICIÓ DE COMPTES DEL PLA

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència i els centres directius competents d'executar les accions del Pla
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: maig 2019
Fonament: acció 2.1.35 del I Pla Biennal de Transparència 2019-2021