Visualització de contingut web

Organització en matèria de transparència

L'Organització Administrativa en matèria de transparència de l'activitat pública en l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic instrumental, segons els articles 44 i 45 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, està integrada pels següents òrgans i unitats administratives:

 

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

 

Font: òrgans competents en matèria de transparència
Data d'actualització: maig 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca un canvi en l'organització
Data de creació: gener 2016
Fonament: acció 4.3.58 del I Pla Biennal de Transparència 2019-2021