Visualització de contingut web

Organigrama XI legislatura

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral i Director de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball - INVASSAT Andrés Lluch Figueres
Directora de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana ISEACV Francisca Blanch Piqueras

Botonera datos de contacto altos cargos - Legislatura XI

Dades de contacte dels alts càrrecs de la Generalitat Valenciana

Estructura organitzativa de l'administració de la Generalitat Valenciana

Fecha Organigrama XI Legislatura

Font: dades obtingudes a partir de diferents sistemes d'informació i dels alts càrrecs
Data d'actualització: juny 2024
Periodicitat: cada vegada que es produïsca un nou nomenament o cessament
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 14.1 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 30 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)