Organigrama

Presidència de la Generalitat
Secretari autonòmic del Gabinet del President i Comunicació José Manuel Cuenca Ais
Directora general de la Secretaria del Gabinet del President Pilar Montes Torregrosa
Direcció general de Comunicació i Promoció Institucional
Director general de Projectes Estratègics José Luís Díez Climent
Direcció General de Coordinació de l'Acció de Govern
Direcció general Relacions amb la Unió Europea, l'Estat i Acció Exterior
Director general d'Administració Local José Antonio Redorat Fresquet
Direcció general de Simplificació Administrativa

Fecha Organigrama X Legislatura

Font: dades obtingudes a partir de diferents sistemes d'informació i dels alts càrrecs
Data d'actualització: juny 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca un nou nomenament o cessament
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 14.1 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 30 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)