Organigrama

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
José Luis Aguirre Larrauri
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Secretari autonòmic d'Agricultura, Ramaderia i Pesca Javier Bartolomé López
Directora general de Producció Agrícola i Ramadera Leticia Sanchiz Becquet
Director general de Desenvolupament Rural Francisco Javier Benito Goerlich
Directora general de la Indústria i Cadena Agroalimentària Inmaculada Concepción Marco Ginestar

Fecha Organigrama X Legislatura

Font: dades obtingudes a partir de diferents sistemes d'informació i dels alts càrrecs
Data d'actualització: juny 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca un nou nomenament o cessament
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 14.1 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 30 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)