Organigrama

Fecha

Font: dades obtingudes a partir de diferents sistemes d'informació i dels alts càrrecs
Data d'actualització: juny 2022
Periodicitat: cada vegada que es produïsca un nou nomenament o cessament
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 9.3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 30 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)