Visualització de contingut web

Oferta d'Ocupació Pública

En aquest apartat pots consultar totes les convocatòries d'ocupació pública de la Generalitat i els seus organismes dependents, de les diputacions, ajuntaments i universitats de la Comunitat Valenciana, d'altres comunitats autònomes, així com de l'Administració General de l'Estat i de la Unió Europea.


Font: òrgan competent en matèria d'atenció a la ciutadania
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa
Data de creació: maig 2020  
Fonament jurídic: art. 9.3.2.d) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 14.2.a) 5º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 32.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)