Obsequis

 
CONSULTE ELS OBSEQUIS REBUTS PER CADA ALT CÀRREC

Llista d'obsequis rebuts i entregats pels alts càrrecs del Consell i els seus organismes autònoms. S'indica la data i la persona o entitat que el va fer o que el va rebre. En el cas d'obsequis rebuts s'indica la destinació que li ha donat l'alt càrrec. La relació d'obsequis rebuts pels anteriors governs està disponible en full de càlcul, agrupades per legislatures: IX Legislatura (juny 2015 - juny 2019) (descarregar ODS) | X Legislatura (juny 2019- juliol 2023) (descarregar .xlsx).

 

 

Director general de Cultura

01/03/2024

Director general de Producció Agrícola i Ramadera

29/02/2024

Director general d’Esport

29/02/2024

Director general d’Esport

29/02/2024

Director general d’Esport

29/02/2024

Vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

28/02/2024

Vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

28/02/2024

Director general de Política Agrària Comuna (PAC)

28/02/2024

Director general de Política Agrària Comuna (PAC)

28/02/2024

Secretària autonòmica de Cultura i Esport

28/02/2024

Directora general d’Innovació i Inclusió Educativa

28/02/2024

Director general d’Inclusió i Cooperació al Desenvolupament

28/02/2024

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

28/02/2024

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

28/02/2024

Vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport

28/02/2024

Director general de Cultura

28/02/2024

Secretari autonòmic del Gabinet del President i Comunicació

28/02/2024

Secretari autonòmic del Gabinet del President i Comunicació

28/02/2024

Consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública

28/02/2024

Secretaria autonòmica d’Igualtat i Diversitat

27/02/2024

Secretaria autonòmica d’Igualtat i Diversitat

27/02/2024

Directora general de la Indústria i Cadena Agroalimentària

27/02/2024

Directora General de Persones amb Discapacitat

27/02/2024

Secretaria autonòmica d’Igualtat i Diversitat

27/02/2024

Secretari autonòmic d'Educació

27/02/2024

Secretaria autonòmica d’Igualtat i Diversitat

27/02/2024

Secretaria autonòmica d’Igualtat i Diversitat

27/02/2024

Secretaria autonòmica d’Igualtat i Diversitat

27/02/2024

Secretaria autonòmica d’Igualtat i Diversitat

27/02/2024

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

26/02/2024

Director general de Medi Natural i Animal

26/02/2024

No s'ha registrat obsequis

Obsequis

 

 


Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona la publicitat dels obsequis rebuts pels alts càrrecs
Data d'actualització del text: octubre 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 15.2 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i article 35.1 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa1112 i dccaa1213 de l'índex de transparència DYNTRA