Obsequis

 
CONSULTE ELS OBSEQUIS REBUTS PER CADA ALT CÀRREC

Llista d'obsequis rebuts i entregats pels alts càrrecs del Consell i els seus organismes autònoms. S'indica la data i la persona o entitat que el va fer o que el va rebre. En el cas d'obsequis rebuts s'indica la destinació que li ha donat l'alt càrrec. La relació d'obsequis rebuts pels anteriors governs està disponible en full de càlcul, agrupades per legislatures: IX Legislatura (juny 2015 - juny 2019) (descarregar ODS) | X Legislatura (juny 2019- juliol 2023) (descarregar .xlsx).

 

 

Director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral

14/06/2024

Director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral

14/06/2024

Director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral

14/06/2024

Directora General de Persones amb Discapacitat

13/06/2024

Conseller de Sanitat

12/06/2024

Director general de Cultura

12/06/2024

secretari autonòmic de Presidència

11/06/2024

Director general de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

10/06/2024

Consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

07/06/2024

Directora General de Persones amb Discapacitat

07/06/2024

Directora General de Persones amb Discapacitat

06/06/2024

Directora General de Persones amb Discapacitat

06/06/2024

Director general d'Ocupació i Formació, de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

31/05/2024

Directora general de Planificació i Serveis, de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

30/05/2024

Director general d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament

30/05/2024

Director general de Projectes Estratègics

30/05/2024

Director general de Ciència i Investigació

30/05/2024

Secretaria autonòmica d'Universitats

30/05/2024

Secretari autonòmic d'Habitatge

30/05/2024

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

29/05/2024

Director general de Producció Agrícola i Ramadera

28/05/2024

director general de Desenvolupament Rural

28/05/2024

Secretari autonòmic d'Habitatge

27/05/2024

Secretaria autonòmica d'Igualtat i Diversitat

27/05/2024

Director general de Cultura

25/05/2024

Director general de Transparència i Participació

25/05/2024

Director general de Producció Agrícola i Ramadera

24/05/2024

Director general de Política Agrària Comuna (PAC)

23/05/2024

Director general d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament

23/05/2024

Director general de Cultura

23/05/2024

Director general de Cultura

23/05/2024

Director general de Cultura

23/05/2024

Secretari autonòmic d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

23/05/2024

Director general de Transports i Logística

22/05/2024

Directora General de Persones amb Discapacitat

22/05/2024

Delegada del Consell a Castelló

22/05/2024

Consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

21/05/2024

Vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

21/05/2024

Consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

21/05/2024

Director general de Cultura

20/05/2024

Secretària autonòmica de Cultura i Esport

17/05/2024

Director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral

16/05/2024

Director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral

16/05/2024

Director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral

16/05/2024

Obsequis

 

 


Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona la publicitat dels obsequis rebuts pels alts càrrecs
Data d'actualització del text: octubre 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 15.2 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i article 35.1 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa1112 i dccaa1213 de l'índex de transparència DYNTRA