Obsequis

Cercador d'Obsequis

Obsequis rebuts i entregats pels alts càrrecs del Consell  i els seus organismes autònoms de l'actual legislatura, a partir del 07-07-2023. La relació d'obsequis rebuts pels anteriors Consells està disponible en fulls de càlcul:

 S'indica la data i la persona o entitat que entrega el regal o que el rep. Per als obsequis rebuts s'indica la destinació que se li ha donat. Els obsequis que s'entreguen estan indicats a partir de maig de 2023, quan entrà en vigor la Llei 1/2022.

 

Detall en metacrilat Premi NTV 2024 a la Conselleria de Sanitat com a Administració Pública Impulsora de les TIC

Titular: MARCIANO GÓMEZ GÓMEZ
Càrrec: Conseller de Sanitat
Data: 23/05/2024
Rebut de: Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació de la Comunitat Valenciana (COITCV)
Destí / Ús de l'obsequi: Despacho de la Secretaría Autonómica de Planificación, Información y Transformación Digital
Actes associats: 26a Edició de la Nit de les Telecomunicacions Valencianes
Registre 0 de 0

Pie cercador de Obsequis


Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona la publicitat dels obsequis rebuts pels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2023
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 15.2 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i article 35.1 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa1112 i dccaa1213 de l'índex de transparència DYNTRA