Visualització de contingut web

Normativa vigent

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) és el mitjà pel qual es difonen les normes, resolucions, actes i anuncis, la publicació dels quals resulta obligatòria per establir-ho així una disposició legal o reglamentària.

És un mitjà d'informació quotidià i un instrument essencial de seguretat i garantia jurídica que possibilita que es puguen conéixer les normes des del mateix moment de la seua publicació.

 

Font: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa 
Data de creació: octubre 2015
Fonament: art. 16.1.a) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)