Medi Ambient

 

Font: òrgans competents en matèria mediambiental
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgines web externes
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 24.1.b) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 39 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)