Visualització de contingut web

Medi Ambient

La protecció del medi ambient és un objectiu primordial de l'Administració de la Generalitat, a la qual correspon publicar la regulació i informació, així com les polítiques, programes i plans en matèria mediambiental.

Medi Ambient

 

Font: òrgans competents en matèria mediambiental
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgines web externes
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 9.5 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 39 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)