Visualització de contingut web

Materials audiovisuals

  • Tutorial GVA Oberta

Tutorial GVA Oberta

  • GVA Oberta #SenseFiltres

 

  • Dia Internacional del Dret a Saber

 

  • *TEP

 

 

  • Recursos formatius per a alts càrrecs

 

  • Estratègia Dades Obertes

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: gener 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: gener 2023
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència