Visualització de contingut web

Liquidació pressupostària

La Intervenció General de la Generalitat publica la liquidació del pressupost a través del Compte General de cada exercici:

 

 

Font: Intervenció General de la Generalitat
Actualització: cada vegada que actualitze les dades l'òrgan competent
Periodicitat: anual
Data de creació: febrer 2021
Fonament jurídic: art.17.2.f) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022), art. 15 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i l'art. 34.3 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat (DOGV núm. 8592 de 16.07.2019)