Visualització de contingut web

Liquidació pressupostària

La Intervenció General publica la liquidació del pressupost de la Generalitat a través del Compte General de cada exercici.

Baixe les dades definitives de la liquidació dels pressupostos de la Generalitat en format reutilitzable del Ministeri d'Hisenda (pàgina web externa).

Liquidació pressupostària exercici 2021 i execució exercici 2022 

 

Font: Intervenció General de la Generalitat
Data d'actualització: gener 2023
Periodicitat: anual
Data de creació: febrer 2021
Fonament jurídic: De manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art.17.2.f) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023, art. 15 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i l'art. 34.3 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat (DOGV núm. 8592 de 16.07.2019)