Visualització de contingut web

Liquidació pressupostària

La Intervenció General publica la liquidació del pressupost de la Generalitat a través del Compte General de cada exercici.

Baixe les dades definitives de la liquidació dels pressupostos de la Generalitat en format reutilitzable del Ministeri d'Hisenda (pàgina web externa).

 

Font: Intervenció General de la Generalitat
Data d'actualització: febrer 2021
Periodicitat: anual
Data de creació: febrer 2021
Fonament jurídic: art. 15 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i l'art. 34.3 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat (DOGV núm. 8592 de 16.07.2019)