Visualització de contingut web

Comunicació clara i Lectura fàcil

 

 

COMUNICACIÓ CLARA

«Una comunicació està en llenguatge clar si la llengua, l'estructura i el disseny són tan clars que el públic al qual està destinada pot trobar fàcilment el que necessita, comprendre el que troba i usar eixa informació».

L'Administració Pública ha hagut de transformar-se per a satisfer les demandes de la societat en temes com la transparència, la participació, la cooperació, etc. El llenguatge clar és part d'aquesta transformació.

 

 

LECTURA FÀCIL

La lectura fàcil és una manera de facilitar l'accessibilitat cognitiva dels textos escrits perquè siguen més fàcils de llegir i comprendre.
 
La lectura fàcil va dirigida a les persones que tenen dificultats lectores, que poden ser transitòries per desconeixement de l'idioma, incorporació tardana a la lectura, escassa escolarització, etc... o suposar dificultats permanents motivades per trastorns de l'aprenentatge, diversitat funcional, trastorns cognitius i de memòria deguts a l'edat, etc...
 
Amb la lectura fàcil es facilita l'accés a la informació i per tant l'exercici dels drets de participació i autonomia de totes les persones. 
 
Ací pots trobar publicacions de lectura fàcil i altres documents relacionats amb ella.
 

 

GUIES DE LECTURA FÀCIL:

 

 

NORMES I PLANS EN LECTURA FÀCIL:

 

 

ALTRES DOCUMENTS I CONTINGUTS D'INTERÉS EN LECTURA FÁCIL:

 

GUIES EDUCATIVES SOBRE GOVERN OBERT:

 

ALTRES MATERIALS (Plena inclusió):

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: juliol 2023
Data de creació: febrer 2022
Fonament: art. 11.2 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022); acció 1.04.30. de l'I Pla biennal de transparència 2019-2021