Visualització de contingut web

Lectura fàcil

La lectura fàcil és una manera de facilitar l'accessibilitat cognitiva dels textos escrits perquè siguen més fàcils de llegir i comprendre.
 
La lectura fàcil va dirigida a les persones que tenen dificultats lectores, que poden ser transitòries per desconeixement de l'idioma, incorporació tardana a la lectura, escassa escolarització, etc... o suposar dificultats permanents motivades per trastorns de l'aprenentatge, diversitat funcional, trastorns cognitius i de memòria deguts a l'edat, etc...
 
Amb la lectura fàcil es facilita l'accés a la informació i per tant l'exercici dels drets de participació i autonomia de totes les persones. 
 
Ací pots trobar publicacions de lectura fàcil i altres documents relacionats amb ella.
 
GUIES DE LECTURA FÀCIL:

 

NORMES I PLANS EN LECTURA FÀCIL:

 

ALTRES DOCUMENTS I CONTINGUTS D'INTERÉS EN LECTURA FÁCIL:

GUIES EDUCATIVES SOBRE GOVERN OBERT:

 

ALTRES MATERIALS (Plena inclusió):

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: gener 2023
Data de creació: febrer 2022
Fonament: art. 11.2 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022); acció 1.04.30. de l'I Pla biennal de transparència 2019-2021