Visualització de contingut web

Informes fiscalització sindicatura de comptes

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana audita anualment el compte de l'Administració de la Generalitat que està format pel balanç a 31 de desembre de cada any, el compte del resultat econòmic-patrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data.

  • Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat - Exercici 2022 (Descarregar PDF)
  • Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat - Exercici 2021 (Descarregar PDF)
  • Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat - Exercici 2020 (Descarregar PDF)
  • Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat - Exercici 2019 (Descarregar PDF)
  • Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat - Exercici 2018 (Descarregar PDF)
  • Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat - Exercici 2017 (Descarregar PDF)
  • Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat - Exercici 2016 (Descarregar PDF)
  • Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat - Exercici 2015 (Descarregar PDF
  • Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat - Exercici 2014 (Descarregar PDF)

 

Consulte tots els informes de fiscalització des de 1984.(pàgina web externa)

 

Font: sindicatura de comptes
Data d'actualització: gener 2024
Periodicitat: anual
Data de creació: febrer 2016 
Fonament jurídic: art.17.1.b) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 15 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa443 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 39 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional