Informes i estudis de polítiques públiques

Informes i estudis de polítiques públiques

En este apartat es poden consultar documents, estudis o informes que la Generalitat, les universitats públiques o diverses institucions realitzen sobre les polítiques públiques o sobre diferents àmbits de política pública.

Polítiques públiques

Finançament autonòmic

Economia i treball

Habitatge

Educació

Política lingüística

Administració pública i govern obert

Font: òrgan competent en matèria de polítiques públiques
Data d'actualització: febrer 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: gener 2016
Fonament: art. 14.3.b) 5º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 33.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)