Visualització de contingut web

Informes contractats

Accés als informes, estudis o dictàmens que s'hagen contractat o encarregat a tercers:

 

 

 

Font: cada departament competent de la Generalitat
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgines web externes
Periodicitat: -
Data de creació: abril 2023
Fonament jurídic: art. 25.1.b) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022)