Visualització de contingut web

Informació pública més sol·licitada

Seguiment Sol·licituds d'Informació Pública

(En aquest apartat pots trobar estadístiques sobre la informació pública més sol·licitada)

 

Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions.
Data d'actualització: juliol 2023
Periodicitat: semestral
Data de creació: febrer 2022
Fonament jurídic: art. 26 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)