Visualització de contingut web

Infografies i altres materials

  • Estadístiques GVA Oberta

Resum estadístic GVA Oberta 2016          Resum estadístic GVA Oberta 2017          Resum estadístic GVA Oberta 2018          Resum estadístic GVA Oberta 2019 Resum estadístic GVA Oberta 2020

                2016                                              2017                                               2018                                              2019                                      2020

 

 

  • Dia Internacional del Dret a Saber

                                              

               2020                                                   2019                                                            2018                                                           Tutorial                         

 
Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: gener 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2020 
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència