X legislatura (17.06.2019-26.06.2023) - Històric d'alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms

X legislatura (17.06.2019-26.06.2023) - Històric d'alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms

En aquest espai pot consultar l'històric de les persones que han ocupat un alt càrrec de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms en la X Legislatura. Pot ordenar la taula polsant en qualsevol criteri de la primera fila i descarregar el seu contingut en un fitxer CSV.

Consulte la composició dels governs anteriors.

 

CSV

LEGISLATURA DEPARTAMENT ORGANISME RANG CÀRREC COGNOMS I NOM SEXE DATA DE NOMENAMENT DATA DE CESSAMENT ENLLAÇ FITXA ALT CÀRREC
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Direcció general  Director general d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible Domingo Soler, Carlos H 18/07/2019 12/09/2019 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Sotssecretaria Sotssecretari Bernal i Giménez, Josep-Manuel H 31/07/2019 19/11/2019 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció general  Director general d'Economia Sostenible Lorente López, Miguel Ángel H 31/07/2019 15/12/2019 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general  Directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental Hernández Recuenco, Ana María D 11/09/2019 17/12/2019 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general  Director general del Secretariat i de la Portaveu del Consell Puchades Vila, Ferran H 17/07/2019 19/12/2019 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Direcció general  Directora general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana Sanz Aleixandre, Lorena D 31/07/2019 19/12/2019 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Sotssecretaria Sotssecretari Llorente Ferreres, Antoni H 18/07/2019 15/01/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Secretaria autonòmica  Secretari autonòmic de Participació i Transparència Blanco Giner, Ignacio H 27/06/2019 15/01/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Secretaria autonòmica  Secretari autonòmic d'Universitats i Investigació Tabarés Seisdedos, Rafael  H 03/07/2019 24/01/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Direcció general  Directora general de Ciència i Investigació Beviá Baeza, Carmen D 17/07/2019 24/01/2020 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Direcció general  Directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona Ballester Muñoz, Àngela D 17/07/2019 04/05/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Direcció general  Director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental Quesada Ferre, Francisco Javier H 17/07/2019 20/06/2020 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Secretaria autonòmica  Secretaria autonòmica d'Atenció Primaria i Serveis Socials Ferrando Calatayud, Elena D 26/06/2019 03/08/2020 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Secretaria autonòmica  Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat  Ibañez Mezquita, Alberto H 26/06/2019 03/08/2020 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Direcció general  Director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica Monfort i Signes, Jaume

 

H 17/07/2019 03/08/2020 Veure fitxa
IX Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Direcció general Director de l' Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana ISEACV García Company, Josep Manel H 31/07/2015 03/08/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Direcció general Directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia López Ramón, Bárbara D 18/07/2019 10/08/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció general  Director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral Gardey Cardona, Gustavo José H 18/07/2019 30/08/2020 Veure fitxa
X Legislatura Presidència de la Generalitat  Secretaria autonòmica  Secretària autonòmica de Prospectiva i Comunicació Marín Ferreiro, Blanca D 24/07/2019 07/09/2020 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Direcció general Director general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana Vegara Rodríguez, David H 20/12/2019 07/09/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Sotssecretaria Sotssecretari Fernández Martínez, David  H 03/07/2019 07/09/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Direcció general  Director general de Ports, Aeroports i Costes Obiol Menero, Emilio Miguel H 31/07/2019 07/09/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Sotssecretaria Sotssecretari Villar Rivera, José Vicente H 13/07/2019 07/09/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Sotssecretaria Sotssecretari Olmo Martínez, José Gabriel H 24/01/2020 19/10/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Secretaria autonòmica Secretària autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica Cardona Rubert, María Belén D 27/06/2019 19/10/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Direcció general  Directora general de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública Parrado Marcos, Yolanda D 31/07/2019 18/11/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció general  Directora general de Règim Econòmic i Infraestructures Pla Silvestre, Carmelina D 17/07/2019 30/11/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Secretaria autonòmica Secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural Rodríguez Mulero, Francisco H 27/06/2019 30/11/2020 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Direcció general  Director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca Llanes Ribas, Rogelio H 09/07/2015 14/12/2020 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Directora general de Persones Majors Santiago Lozano, Mercedes D 07/08/2019 11/01/2021 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Director general de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials Ferrer Lorente, Enrique H 18/07/2019 11/01/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Direcció general Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana Cuenca Carrión, Encarnación M 15/09/2015 11/02/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Direcció general Director general de Transició Ecològica García Diez, Antonio Vicente H 17/07/2019 24/02/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció general Directora general d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura Pla Silvestre, Carmelina D 01/12/2020 31/03/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Direcció general Director general per a l'Avançament de la Societat Digital Pernías Peco, Pedro Agustín H 17/07/2019 19/05/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Económic Sotssecretaria Sotsscretaria Moreno Fernández, Cristina D 24/07/2019 24/05/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Económic Direcció general Direcció general de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera Pérez Ballester, Juan Salvador H 24/07/2019 24/05/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Secretaria autonòmica Secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública Llobera Vila, Mireia D 10/07/2019 31/05/2021 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Secretaria autonòmica Secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social Jiménez Doménech, César H 27/06/2019 01/07/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Direcció general Director general d'Operativa Sanmartín Besalduch, Adolf H 19/11/2020 11/08/2021 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Conselleria  Conseller Martínez Dalmau, Rubén  H 17/06/2019 09/09/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Direcció general Directora general d'Innovació Educativa i Ordenació Castellano Sanz, Margarida D 07/08/2019 07/09/2021 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Direcció general Directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona Guamán Hernández, Adoración M 05/05/2020 27/09/2021 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Trancisió Ecològica Direcció general Director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental Pérez Rocher, Benjamín H 21/06/2020 04/11/2021 Veure fitxa
X Legislatura Presidència de la Generalitat Secretaria autonòmica Secretari autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial Boix Pastor, Alfred H 27/06/2019 14/02/2022 Veure fitxa
X Legislatura Presidència de la Generalitat Secretaria autonòmica Secretària autonòmica de Comunicació Gallardo Paúls, Beatriz D 08/09/2020 14/02/2022 Veure fitxa
X Legislatura Presidència de la Generalitat Direcció general Director general de Relacions amb Les Corts Torres Salvador, Antonio H 09/07/2015 14/02/2022 Veure fitxa
 
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Sotssecretaria Sotssecretària Cardona Rubert, María Belén D 20/10/2020 14/02/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Direcció general  Director general d'Operativa Paredes Mazón, Ángel H 12/08/2020 14/02/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Direcció general Director general d'Operativa Almenar Antón, Salvador H 15/02/2022 28/03/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Conselleria Conseller Soler i Marco, Vicent H 17/06/2019 14/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Conselleria Conseller Marzá Ibáñez, Vicent H 17/06/2019 14/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria Consellera Barceló Chico, Ana D 17/06/2019 14/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Conselleria Conseller España García, Arcadi H 17/06/2019 14/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Conselleria Consellera Pascual Villalobos, Carolina D 17/06/2019 14/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Secretaria autonòmica Secretària autonòmica de Cultura i Esport Tamarit Iranzo, Raquel D 27/06/2019 14/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Secretaria autonòmica Secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum Torró Soler, Rebeca Mariola D 03/07/2019  14/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció general Directora general d'Indústria, EnergIa i Mines Martínez Bonafé, María Empar D 18/07/2019 23/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Direcció general Directora general de Cooperació Internacional al Desenvolupament Angulo Luna, Mª Consuelo D 24/07/2019 13/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció general Director general d'Investigació i  Alta Inspecció Sanitària Burgos Muñoz, Javier Santos H 26/08/2022 31/05/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció general Directora general de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera Furió Ortega, Mª Dolores D 25/05/2021 13/06/2022 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Conselleria Vicepresidenta primera i Consellera  Oltra Jarque, Mónica D 17/06/2019 29/06/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d' Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Secretaria autonòmica Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital Juan i Huguet, Jordi H 27/06/2019 12/09/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d' Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Direcció general Director general de Ciència i Investigación Carbonell Barrachina, Ángel Antonio H 04/08/2020 05/10/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Trancisió Ecològica Conselleria Consellera Mireia Mollà Herrera D 17/06/2019 25/10/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció general Directora general de Salut Pública i Addiccions Ofèlia Gimeno Forner D 18/07/2019 26/10/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Secretaria autonòmica Secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic Isaura Navarro Casillas D 27/06/2019 26/10/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Trancisió Ecològica Sotssecretaria Sotssecretari Puncel Chornet, Alfonso H 20/11/2019 28/10/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Trancisió Ecològica Secretaria autonòmica Secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica Tuzón Marco, Paula D 27/06/2019 28/10/2022 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Director general del Secretariat i de la Portaveu del Consell Santos Cerveró, Juan Vicente H 20/12/2019 28/10/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Secretària autonómica Secretària autonòmica d'Universitats i Investigació Beviá Baeza, Carmen D 25/01/2020 05/12/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Direcció general Directora general de Ciència i Investigació Jordá Guijarro, Mª Auxiliadora D 17/10/2022 05/12/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Direcció general Director general de Transició Ecològica Fresco Torralba, Pedro H 25/02/2021 05/12/2022 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Director general d'Infraestructures de Serveis Socials Juan Alcocer, Enric H 18/07/2019 05/12/2022 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Directora general  de Persones Majors Pérez Magdalena, Mª José D 12/01/2021 05/12/2022 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Sotssecretaria Sotssecretari Veses Donet, Cristian H 03/07/2019 03/01/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Direcció general Directora general d'Innovació Ecológica en la Construcció Matarredona Desantes, Núria D 07/08/2019 14/03/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció general Directora general del Sector Públic i Patrimoni Castelló García, Isabel D 17/07/2019 15/03/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Direcció general Director general d'Administració Local Such Botella, Antoni H 09/07/2015 15/03/2023 Veure fitxa  
X Legislatura Presidència Secretaria autonòmica Secretari autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes Calabuig Rull, Joan H 27/06/2019 03/04/2023 Veure fitxa  
X Legislatura Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Secretaria autonòmica Secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social Aguilar Parrilla, Alejandro H 02/07/2023 18/04/2023 Veure fitxa  
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Sotssecretaria Sotsecretària Coscollá Grau, Eva Mª D 03/07/2019 16/06/2023 Veure fitxa 
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Secretaria autonómica Secretària autonómica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge Orozco Ripoll, Inmaculada D 27/06/2019 16/06/2023 Veure fitxa 
X Legislatura Conselleria de Política Territorrial, Obres Públiques i Mobilitat Secretaria autonómica Secretària autonómica de Obres Públiques i Mobilitat Sostenible Pérez Herrero, María D 27/06/2019 16/06/2023       Veure fitxa 
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Direcció general Directora general d'Obres Públiques i Movilitat Sostenible Obrer Marco, Roser D 13/09/2019 16/06/2023 Veure fitxa 
X Legislatura Presidència Presidència President Puig i Ferrer, Ximo H 15/06/2019 14/07/2023 Veure fitxa 
X Legislatura Presidència Direcció del Gabinet del President Directora del Gabinet del President Ortega Borderia, Esther D 24/07/2019 28/07/2023 Veure fitxa 
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Conselleria Vicepresidenta  i Consellera  Mas Mas, Aitana Joana D 30/06/2022

14/07/2023

Veure fitxa 
X Legislatura Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Conselleria Vicepresident i Conseller  Illueca Ballester, Héctor H 10/09/2021 14/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Conselleria Conseller  España García, Arcadi H 14/05/2022 14/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Conselleria Consellera  Bravo Sanestalisnao, Gabriela D 17/06/2019 07/07/2023 Veure fitxa 
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Conselleria Consellera  Tamarit Iranzo, Raquel D 14/05/2022 14/07/2023 Veure fitxa 
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut  Pública Conselleria Conseller  Mínguez Pérez, Miguel H 14/05/2022 14/07/2023 Veure fitxa 
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Conselleria Conseller  Climent González, Rafael H 17/06/2019 14/07/2023 Veure fitxa 
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Conselleria Consellera  Navarro Casillas, Isaura D 26/10/2022 14/07/2023 Veure fitxa 
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Conselleria Consellera  Torró Soler, Rebeca Mariola D 14/05/2022 14/07/2023 Veure fitxa 
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universidades, Ciència i Societat Digital Conselleria Consellera Buena Alonso, Josefina Antonia D 14/05/2022 14/07/2023 Veure fitxa 
X Legislatura Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Conselleria Consellera Pérez Garijo, Rosa D 17/06/2019 14/07/2023 Veure fitxa 
X Legislatura Presidència Sotssecretaria  Sotssecretari  Sampío Morales, Emili Josep * H 09/07/2015 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Sotssecretaria Sotssecretari  Mestre Cañon, Daniel H 31/07/2019 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Sotssecretaria  Sotssecretària  Jimenez Garrido, Mª Blanca D 13/07/2019 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Sotssecretaria Sotssecretari González Serisola, Daniel H 25/05/2021 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Sotssecretaria Sotssecretari Broseta Perales, Salvador H 14/02/2022 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut  Pública Sotssecretaria Sotssecretària Almiñana Rique, Mónica D 08/09/2020 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Sotssecretaria Sotssecretaria Costa Pina, Natxo H 03/07/2019 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Sotssecretaria Sotssecretari Santos Cerveró, Juan Vte. H 29/10/2022 13/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Sotssecretaria Sotssecretaria Briet Seguí, Rafael Fco. H 03/07/2019 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universidades, Ciència i Societat Digital Sotssecretaria Sotssecretària López Ramón, Verónica D 08/09/2020 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Sotssecretaria Sotssecretari Ballester Faus, Carles Vte. H 04/01/2023 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Secretaria autonòmica Secretari autonòmic de Presidència Ferrer Bautista, Andreu * H 06/07/2015 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Secretaria autonòmica Secretari autonòmic de Promoció Institucional, Comunicació i Prospectiva Boix Pastor, Alfred H 14/02/2022 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Secretaria autonòmica Secretària autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament Cebrián Calvo, Elena D 14/02/2022 30/06/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Secretaria autonòmica Secretària autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externes Punset Bannel, Carolina Clara D 04/04/2023 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Secretaria autonòmica Secretari autonòmic de Turisme Colomer Sánchez, Francesc H 25/09/2018 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Secretaria autonòmica Secretari autonómic de la Vicepresidència Castañon Ortega, Jorge Iván H 27/06/2019 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència  primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Secretaria autonòmica Secretària autonómica d'Atenció Primaria i Serveis Socials Gavidia Mir, Irene D 03/08/2020 25/07/2023 Veure fitxa
  Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Secretaria autonòmica Secretari autonómic d'Igualtat i Diversidad Sancho Martínez, Rubén H 03/08/2020 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Secretaria autonòmica Secretari autonómic de Planificació i Organitzacio del Sistema Uceda i Maza, Francesc Xavier H 27/06/2019 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Secretaria autonòmica Secretaria autonómica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica Soto Francés, Laura D 03/07/2019 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Secretaria autonòmica Secretària autonómica de Model Econòmic i Finançament Mira Veintimilla, Mª José D 27/06/2019 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Secretaria autonòmica Secretari autonòmic d'Hisenda Gamero Luna, Francesc H 27/06/2019 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Secretaria autonòmica Secretària autonòmica de Justícia i Administració Pública Fajardo García, Isabel Gemma M 28/09/2021 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Secretaria autonòmica Secretari autonòmic de Seguretat i Emergències Ángel Batalla, José Mª H 27/06/2019 06/09/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Secretaria autonòmica Secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional Soler Gracia, Miguel H 27/06/2019 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Secretaria autonòmica Secretari autonòmic de Cultura i Esport López Camps, Ximo H 24/05/2022 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut  Pública Secretaria autonòmica Secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic Gimeno Forner, Ofélia D 27/10/2022 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut  Pública Secretaria autonòmica Secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària  Andrés Sanchís, Concha D 03/07/2019 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Secretaria autonòmica Secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum Martínez Bonafé, Mª Empar D 24/05/2022 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Secretaria autonòmica Secretari autonòmic d'Ocupació Nomdedéu i Biosca, Enric H 27/06/2019 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Secretaria autonòmica Secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupamnet Rural Llanes Ribas, Rogelio H 15/12/2020 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Secretaria autonòmica Secretari autonòmic d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica Candela Pina, Fco. José H 29/10/2022 25/07/2023 Veure fitxa

 

X Legislatura

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Secretaria autonòmica Secretària autonòmica d'Universitats i Investigació Jordà Guijarro, Mª Auxiliadora D 06/12/2022 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Secretaria autonòmica Secretària autonòmica Campello Moreno, Mª de l'Ángel D 13/09/2022 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Secretaria autonòmica Secretari autonòmic Llorente Ferreres, Antoni H 16/01/2020 26/06/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Secretaria autonòmica Secretària autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica Serna Serrano, Antonia D 12/01/2021 25/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Direcció general Director general de Coordinació de l'Acció de Govern Poyatos León, Juan Ángel H 08/09/2020 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Direcció general Directora general de Relacions amb les Corts Domínguez Cana, Ana Belén D 14/02/2022 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Direcció general Directora general de Coordinació del Diàleg Social Pérez Seguí, Zulima D 24/07/2019 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Direcció general Directora general de Promoció Institucional Escribano Botet, Mª Fernanda D 07/08/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Direcció general Director general de Relacions Informatives Rostoll Fernández, Pere H 08/09/2020 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Direcció general Directora general d'Anàlisis i Polítiques Públiques Berenguer Giménez, Ana D 31/07/2019 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Direcció general Director general d'Administració Local Sanmartín Besalduch, Adolf H 16/03/2023 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Direcció general Directora general de l'Agenda Valenciana Antidespoblament Segarra Sales, Jeannett D 07/08/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Direcció general Directora general de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat Terradez Salom, Daría D 06/09/2023 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Direcció general Director general de Relacions amb les CC.AA. i Representació Institucional Alarte Gorbe, Jorge H 19/09/2020 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Direcció general Director general de Turisme Campos Arteseros, Herick Manuel H 07/08/2023 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Presidència Direcció general  Directora general de l'Advocacia Rodríguez Blasco, Mª José D 27/07/2015 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Aparicio Barberán, Marina D 18/07/2019 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Directora general del Secretariat i de la Portaveu del Consell Sancho Torrico, Andrea D 29/10/2022 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Directora general d'Atenció Primaria i Autonomia Personal Martínez i LLopis, Mercé D 18/07/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Directora general d'Acció Comunitària i Barris Inclusius Cortell Simón, Mª José D 18/07/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Directora general d'Infància i Adolescència Molero Mañez, Mª José D 17/07/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Directora general de l'Institut Valencià de les Dones Such Palomares, María D 25/07/2019 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Director general d'Igualtat en la Diversitat Lamo Pastor, José de H 17/07/2019 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental Albert Roberto, Elena D 18/12/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Directora general de Persones Majors Pérez Mayor, Mª Ángeles D 20/12/2022 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Directora general de Gestió i Organització del Sistema Ramón Galindo, Patricia D 18/07/2019 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Directora general d'Infraestructures de Serveis Socials  Pérez Magdalena, Mª José D 06/12/2022 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Director general de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials Crespo Sempere, Joan H 12/01/2021 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Direcció general Director general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona Aparisí Martí, Marc H 28/09/2021 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Direcció general Directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana Azcárraga Monzonís, Elena D 17/07/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Direcció general Directora general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana Peris García, Purificación  D 08/09/2020 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Direcció general Director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica Rubio Garrido, Alberto H 04/08/2020 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Direcció general Director general d'Innovació Ecològica en la Construcció Calvo Alfonso, David H 15/03/2023 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció general Director general del Sector Públic i Patrimoni Such Botella, Antoni H 16/03/2023 06/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció general Director general de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera Moreno Soler, José H 23/12/2022 06/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció general Director general de Fons Europeus Iranzo Navarro, Andreu H 18/09/2018 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció general Directora general de Pressupostos Martínez Ruiz, Eva D 01/04/2018 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció general Director general de Tributs i Joc Beneyto Cabanes, Rafael H 31/07/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció general Director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions García Duarte, José Manuel H 24/07/2019   Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Direcció general Directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia Bixquert Sanz, Àngels D 29/09/2020 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Direcció general Director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia García Añon, José H 18/07/2017 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Direcció general Director general de Funció Pública Alfonso Jarque David H 24/07/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Direcció general Director general d'Interior Almenar Antón, Salvador H 29/03/2022 06/09/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Direcció general Directora general d'Innovació Educativa i Ordenació Gallego Perales, Reis D 14/09/2021 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Direcció general Director general de Centres Docents Carrión Candel, José Joaquín H 18/07/219 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Direcció general Directora general de Personal Docent Herránz Ábalos, Mª Ángeles D 18/07/2019 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Direcció general Director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial Gomicia Giménez, Manuel H 24/07/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Direcció general Directora general d'Inclusió Educativa Andrés Gimeno, Raquel D 18/07/2019 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Direcció general Director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüísme Trenzano Juan, Rubén H 09/07/2015 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Direcció general Director general d'Infraestructures Educatives García i Tomás, Víctor H 17/07/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Direcció general Directora general de Cultura i Patrimoni Amoraga Toledo, Carmen D 09/07/2015 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Direcció general Director general d'Esports Moya Torres, Josep Miquel H 09/07/2015 06/09/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal I Salut Pública Direcció general Directora general de Recursos Humans López Delgado, Carmen D 16/06/2018 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció general Directora general d'Assistència Sanitària García Layunta, Mª Amparo D 16/06/2018 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció general Director general de Farmàcia i Productes Sanitaris Ventura Cerdá, José Manuel H 16/06/2018 11/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció general Director general de Salut Pública i Addiccions Mañez Prats, Julio H 07/11/2022 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció general  Director general d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura Peris Pascual, Jaime H 01/04/2021 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Direcció general Directora general de Planificació, Eficiència Tecnológica i Atenció al Pacient Cuenca González, Mª Llanos D 24/07/2019 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció general Director general d'Economia Sostenible Soler Gironés, José Vicente H 16/01/2020 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció general Directora general d'Emprenedoria i Cooperativisme García Muñoz, Teresa D 18/07/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectros Productius, Comerç i Treball Direcció general Directora general d'Indústria, Energia i Mines Cerdá Alfonso, Silvia D 24/05/2022 11/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenibble, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció general  Directora general d'Internacionalització Parra Robles, Mª Dolores D 18/07/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció general Directora general de Comerç, Artesania i Consum Seguí Sanmateu, Rosa Ana D 18/07/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció general Directora general de Treball, Benestar i Salut Laboral Ródenas Sancho, Elvira D 08/09/2020 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció general Directora general de Planificació i Serveis de LABORA Hernández López, Eva Mª D 06/08/2016 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció general Directora general d'Ocupació i Formació de LABORA Briones Morales, Rocío D 09/07/2015 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Direcció general Director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca Quintana Martínez, Antonio H 15/12/2020 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Direcció general Director general de Desenvolupament Rural Torres García, David H 17/07/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Direcció general Directora general de Política Agrària Comuna Cháfer Nácher, Mª Teresa M 17/07/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Direcció general Director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental Gómez Vivó, Julio Ramón H 12/11/2021 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Direcció general Director general de Qualitat i Educació Ambiental Piquer Huerga, Joan H 17/07/2019 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Direcció general Director general de l'Aigua Aldeguer Sánchez, Manuel H 09/07/2015 11/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Direcció general Director general de Prevenció d'Incendis Forestals Marín Fabra, Diego H 24/07/2019 06/09/2023 Veure fitxa
 X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Direccio general Directora general del Canvi Climàtic Monrós Barahona, Celsa D 07/08/2019 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Direcció general Director general de Transició Ecològica Juan Alcocer, Enric H 06/12/2022 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Direcció general Directora general de Política Territorial i Paisatge Pardo Marín, Rosa D 17/07/2019 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Direcció general Director general d'Urbanisme García Nebot, Vicente Joaquín H 31/07/2019 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Direcció general Directora general de Ports, Aeroports i Costes Martínez Mora, Mª Luisa D 08/09/2020 11/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Direcció general  Director general de Ciència i Investigació Llinares Sanjuan, Jorge H 20/03/2023 13/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Direcció general  Directora general d'Universitats Ezpeleta Piorno, Pilar D 17/07/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura  Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Direcció general Directora general d' Innovació Tirado González, Sonia  D 17/07/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Direcció general Director general per a l'Avanç de la Societat Digital Torregrosa López, Juan Ignacio H 20/05/2021 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Direcció general Directora general per a la Lluita contra la Bretxa Digital Muñoz Blanco, María D 11/09/2019 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Direcció general Directora general de Participació Ciutadana Pérez Galant, Mª Jesús D 18/07/2019 28/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Direcció general Director general de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern  Gomis Fons, Andrés H 18/07/2019 29/06/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Direcció general Directora general de Cooperació Internacional al Desenvolupament Tirado Museros, Clara de Asis D 24/05/2022 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Direcció general Director general de Qualitat Democrática, Responsabilitat Social i Foment del Autogovern Pérez Rico, José Ignacio H 18/07/2019 12/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura

Conselleria d'Innovació,Universitats, Ciència i Societat Digital

Direcció general Directora general de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques, ISEAC Sánchez Velasco, Inmaculada D 04/08/2020 04/08/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Direcció general Director de l'Institut Cartogràfic Valencià, ICV Navarro i García, Xavier H 04/12/2015 29/12/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Secretaria autonòmica Interventora general de la Generalitat Adam Llagües, Amparo D 09/02/2016   Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Direcció general Director general de la Intervenció Peral Bernat, Gonzalo H 31/01/2017   Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Direcció general Director de l'Institut Valencià d'Estadística González Martínez, David H 14/09/2021 07/12/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Direcció general Director gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València Martínez Grau, Manuel H 13/08/2020 31/07/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Secretaria autonòmica President de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària Esparza Sanz, Antonio H 06/10/2020   Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Direcció general  Director general de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària Monteagudo Hernández, José Miguel H 27/10/2020   Veure fitxa
X Legislatura Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Direcció general Director gerent de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori Civera Salvador, Manuel H 04/08/2021 24/11/2023 Veure fitxa
X Legislatura Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Direcció general Director general de l'Institut Valencià de la Joventut Martí Nadal, Jesús Damián H 08/12/2017 04/10/2023 Veure fitxa
X Legislatura Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Direcció general Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana Cañada Solaz, Rosa Julia D 16/02/2021 23/03/2024 Veure fitxa

 

Leyenda histórico altos cargos

Font: dades obtingudes a partir de diferents sistemes d'informació i dels alts càrrecs
Data d'actualització: juliol 2024
Periodicitat: cada vegada que s'ha produït un cessament
Data de creació: novembre 2019
Fonament jurídic: art. 14.1 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 30 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)